Vlastní ambulance: Proč je dobré se stát ambulantním specialistou (3)

Když jsem po ukončení studia lékařské fakulty nastoupila do nemocnice, byl to pro mě přirozený začátek práce lékařky. Potřebovala jsem se naučit uplatňovat medicínu v praxi, v kolektivu již zkušenějších lékařů a sester nabýt potřebnou sebedůvěru pro stále samostatnější práci. Po nějaké době jsem se ale začala cítit svazovaná některými vyžadovanými postupy, nelíbilo se mi některé jednání a způsoby práce nadřízených pracovníků. Nakonec jsem se rozhodla stát se ambulantní lékařkou, tedy ambulantním specialistou a nikdy jsem toho nelitovala. Otevřela se mi cesta k tomu, abych já sama začala rozhodovat, jak budu s pacienty pracovat.

Provozování praxe ambulantního specialisty je samozřejmě spojeno se spoustou zařizování a administrativních povinností, ale to lze vždy zvládnout, zvláště, když se má člověk na koho obrátit o radu či pomoc.

Pro mě se hlavním rádcem a pomocníkem stalo Sdružení ambulantních specialistů, jehož členem jsem se stala hned od počátku mé ambulantní praxe. Velkou radostí pro mě bylo již zařizování a vybavování ambulance, kterou jsem chtěla mít hezkou, abych se v ní cítila dobře já i moji pacienti.

Byla jsem mnohem víc motivovaná pro další vzdělávání a získávání zkušeností a tak jsem se začala pravidelně zúčastňovat seminářů, konferencí a kongresů ve svém oboru. A jsem to jen já, kdo rozhoduje o tom, jaké vzdělávací akce se kdy zúčastním. Nemusím nikoho žádat o svolení, dokonce se ani nikoho ptát, jestli mohu.

Stejně tak je to s dovolenou, kterou si vždy sama plánuji a sama o ní rozhoduji.

Sama si také vybírám své spolupracovníky – se sestrou trávíme hodně společného času, tvoříme dobře fungující tým a tak je pro mě důležité, abychom spolu pracovně i lidsky dobře vycházely.

Protože jsem přirozeně emancipovaná žena, schopná samostatně pracovat a uvědomovat si také potřebnou zodpovědnost, je pro mě nesmírně důležité, abych byla také respektována bez ohledu na pohlaví či věk. A to mi práce ambulantní specialistky také umožňuje, včetně spravedlivé odměny přesně podle vykonané práce bez rozdílu pohlaví. Bohužel to není ani v současné době v naší společnosti samozřejmostí a naopak jsou stále i ve zdravotnictví ženy odměňovány hůře než muži, mladší lékaři hůře než starší apod.

Pokud mám shrnout proč je dobré stát se ambulantním specialistou i dnes, tak:
– ambulantní specialista si sám vybírá, v jakém prostředí bude své pacienty ošetřovat, sám volí jak je bude ošetřovat, tedy jaké zvolí přístroje, jakými léky bude léčit či jaké zdravotnické prostředky bude používat, jaké zvolí metody vyšetření i léčby.
– Je to on sám, kdo bude v započaté léčbě také pokračovat, tedy nedochází ke střetům v názorech na léčbu a k jejím nechtěným změnám jinými kolegy při další návštěvě pacienta.
– Sám si vybírá své spolupracovníky a určuje jakým způsobem se v jeho ordinaci pracuje i jaké je chování k pacientům a jejich doprovodu.
– Sám se rozhoduje o svém dalším vzdělávání, tedy i o tom, jaké semináře, konference či kongresy navštíví, do jakých kurzů či workshopů se přihlásí, případně o dalším studiu.
– Jako podnikatel si sám vybírá veškeré vybavení, přístroje, počítače, auto a vše další, co ke své práci potřebuje
– Je odměňován podle jasně daných pravidel vždy za skutečně vykonanou práci bez ohledu na věk, pohlaví či jiná měřítka.

MUDr. Marta Červenková

Následující článek série: Vlastní ambulance: Kupuji praxi, co si ohlídat ? (4)