Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Katalog prací ve zdravotnictví Katalog prací 2024

Katalog prací je dokument, který slouží k zařazení pracovníků do tarifních tříd podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Tento katalog se používá ve veřejném sektoru, kde je důležité zajistit spravedlivé a jednotné ohodnocení zaměstnanců konajících práci se stejnou náplní.

Katalog prací obsahuje seznam povolání a popisy jednotlivých prací, jejich náplň a požadavky na kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti zaměstnanců. Na základě těchto popisů jsou pracovníci zařazováni do jednotlivých tarifních tříd, které odpovídají různým platovým úrovním.

Obsah článku

Do jaké platové třídy patřím?

Odpoví Katalog prací! Pro správné zařazení zaměstnance v platové tabulce (platové tabulky zdravotníků, platové tabulky lékařů, platové tabulky zdravotních sester, platové tabulky lékárníků) zaměstnavatel nejprve otevře  katalog prací. V části Zdravotnictví, díl 2.19 je seznam povolání a rozpětí platových tříd pracovníků ve zdravotnictví. Každé povolání má několik tříd. Pro každou třídu jsou zde uvedeny příklady prací, které může pracovník v dané třídě vykonávat.

Zaměstnavatel vás musí zařadit do třídy, ve které je uvedena nejnáročnější práce, kterou po vás bude vyžadovat. Do jaké platové třídy patřím se tedy dozvíte v katalogu prací. Pokud tato práce v katalogu není, zařadí vás do třídy, kde je uvedena srovnatelná práce.

Týká se mě katalog prací?

Katalog prací ve zdravotnictví se týká pouze zaměstnanců ve veřejném sektoru. Tedy těch pracovníků, kteří pobírají plat, nikoliv mzdu.

Podívejte se na nejaktuálnější katalog prací online v přehledné rozklikávací tabulce

Proč se veřejný sektor řídí katalogem prací?

Katalog prací je ve veřejném sektoru klíčovým nástrojem v oblasti řízení lidských zdrojů, který podporuje systematické a spravedlivé řízení platů. Lze říct, že do značné míry se jím řídí i instituce ve mzdovém sektoru, avšak pro ně není závazný.

Použití Katalogu prací má několik klíčových výhod:

  • Standardizace: Zajišťuje jednotné hodnocení prací napříč organizací.
  • Transparentnost: Zaměstnanci i zaměstnavatelé jasně vidí, jaké jsou požadavky na jednotlivé pracovní pozice a jaké je jejich ohodnocení.
  • Spravedlnost: Pomáhá předcházet nespravedlivému ohodnocení a diskriminaci na pracovišti.
  • Efektivita: Usnadňuje proces klasifikace a ohodnocení pracovních pozic.

Katalog prací online

Kompletní Katalog prací online v plném znění naleznete pod tímto odkazem: Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Zde uvádíme pouze tu část katologu prací, která se věnuje zdravotnictví v přehledné rozklikávací formě.


DÍL 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ

3. platová třída

 1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní ošetřovatelské péče (pacientům nebo klientům sociálních služeb), například dovoz stravy, transport biologického materiálu, zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.

4. platová třída

 1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb zejména s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních nebo se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením.

 2. Provádění pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a centrální sterilizace, laboratoře a transfuzní služby, zařízení lékárenské péče, lázní a léčebné rehabilitace, autoptického oddělení a pitevny.

5. platová třída

 1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností pod přímým vedením při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání bezprostředně hrozí včetně polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu na operačním sále.

5. platová třída

 1. Vyjímání orgánů z těl zemřelých, příprava pro pitevní postupy a provádění preparačních výkonů a zhotovování preparátů na úseku patologie pod přímým vedením lékaře, provádění fotodokumentace pitvy.

5. platová třída

 1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly zdravotnické dopravní služby, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče.

6. platová třída

 1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu nemocných, raněných a rodiček, například spolupráce při vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče, zabezpečování odborného transportu pacientů, udržování a obsluha komunikační techniky.

7. platová třída

 1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení, provádění prvotního ošetření ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce pacienta, přemísťování a polohování pacientů.

8. platová třída

 1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.

5. platová třída

 1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků.

6. platová třída

 1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.

 2. Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.

5. platová třída

 1. Provádění stanovených druhů léčebných masáží, s výjimkou segmentových. Příprava a podávání částečných i celkových koupelí včetně přísadových a provádění základních vodoléčebných procedur, aplikace tepla, například za použití soluxu nebo parafínu.

5. platová třída

 1. Provádění jednoduchých výkonů základní a specializované ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb, například úprava lůžka, základní hygienická péče, podávání léčebné výživy a pomoc při podávání stravy, práce spojené s přijímáním nebo propouštěním pacientů, úprava prostředí pacientů a péče o umírající a tělo zemřelého.

6. platová třída

 1. Provádění složitějších výkonů základní a specializované ošetřovatelské péče u pacientů nebo klientů sociálních služeb s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních, se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením, asistence při provádění ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonů při zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských postupech a nebo podíl na zajišťování herních a výchovných aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

7. platová třída

 1. Provádění dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením.

5. platová třída

 1. Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, zejména na infekčních odděleních, provádění ohniskové a ochranné deratizace, dezinsekce, obsluha stabilních i pojízdných dezinfekčních, dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů.

 2. Provádění průběžné, popřípadě závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy, případně provádění dalších opatření v ohnisku nákazy. Obsluha čistící stanice odpadních vod včetně její dezinfekce a dezinfekce vodních zdrojů a provádění odběrů vod na laboratorní vyšetření.

7. platová třída

 1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.

8. platová třída

 1. Zhotovování zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství pod odborným dohledem.

7. platová třída

 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, provádění činností na úseku dietního stravovacího provozu v rámci realizace ošetřovatelského procesu, například sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné výživy.

8. platová třída

 1. Edukace jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé výživy a léčebné výživy a sestavování individuálních jídelních plánů včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním pod odborným dohledem.

7. platová třída

 1. Zhotovování ortotických pomůcek a provádění základního zácviku jejich používání a udržování.

8. platová třída

 1. Edukace jedinců v oblasti vhodných druhů a úprav ortotických pomůcek a provádění základního zácviku jejich používání a udržování pod odborným dohledem a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem.

7. platová třída

 1. Identifikace vzorků biologického materiálu, hodnocení jejich kvality pro požadovaná laboratorní vyšetření a zajišťování jejich zpracování pod odborným dohledem.

8. platová třída

 1. Provádění neinvazivních odběrů biologického materiálu a odběrů žilní a kapilární krve a provádění základních laboratorních měření a vyšetření pod odborným dohledem.

7. platová třída

 1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

 1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.

9. platová třída

 1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu.

 2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.

 3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

10. platová třída

 1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.

 2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

 3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.

 4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.

 5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

11. platová třída

 1. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 4. Provádění edukace pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče v přirozeném sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.

 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření, k jehož výkonu je nezbytné specializované způsobilosti.

 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání všeobecných sester, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

10. platová třída

 1. Plánování ošetřovatelské péče v porodní asistenci.

 2. Poskytování, případně zajišťování ošetřovatelské péče v porodní asistenci a poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika těhotenství a příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání. Předepisování nebo provádění vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.

11. platová třída

 1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v gynekologii a péče v porodní asistenci na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti při komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických výkonech a instrumentace při porodu císařským řezem.

 2. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického screeningu, ke kterému je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 4. Provádění edukace těhotných žen, žen do šestého týdne po porodu a žen s gynekologickým onemocněním ve specializovaných ošetřovatelských postupech nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů včetně péče o rizikového nebo patologického novorozence na porodním sále na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a hodnocení jeho stavu, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti

 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v porodní asistenci, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce péče v porodní asistenci nebo koncepce a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy v oboru, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování péče v porodní asistenci v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejíchž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání porodních asistentek, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

10. platová třída

 1. Provádění ergoterapeutických úkonů, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů.

 2. Provádění ergoterapeutického vyšetření zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí.

 3. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.

11. platová třída

 1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním standardizovaných hodnotících nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů v jednotlivých klinických oborech, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Provádění edukace ve specializovaných ergoterapeutických postupech nebo hodnocení kvality poskytované ergoterapeutické péče, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída

 1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie, metodické usměrňování ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení, stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání ergoterapeutů a aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru ergoterapie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání ergoterapeutů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

10. platová třída

 1. Provádění základních zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, poskytování specifické ošetřovatelské péče.

 2. Hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání potřebné obrazové dokumentace, asistence při skiaskopicko-skiagrafických vyšetřeních.

11. platová třída

 1. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Provádění edukace ve specifických postupech v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída

 1. Provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, např. standardizace vyšetřovacích protokolů jednotlivých modalit, provádění postprocesingového zpracování základních analýz a obrazových i kvantitativních dat.

 2. Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na radiologických pracovištích, metodické usměrňování oboru radiologie, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru radiologie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání radiologických asistentů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

10. platová třída

 1. Provádění laboratorních vyšetření a měření, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění speciálních odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

11. platová třída

 1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření a měření k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, např. imunohematologická, imunohistochemická, imunofluorescenční a imunochromatografická vyšetření, metody kapalinové chromatografie, průtokové cytometrie, multiplexové a biočipové metody, molekulárně genetická a cytogenetická vyšetření, speciální koagulační metody, stanovování hladiny návykových látek, vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, cytomorfologické hodnocení patologických nátěrů periferní krve a elektroforéz.

 2. Zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a jejich validace, provádění statistických hodnocení, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

12. platová třída

 1. Stanovování zásadní strategie laboratorní činnosti, příprava standardů specializovaných postupů v oboru, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotních laborantů, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných laboratorních vyšetření, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, např. NGS sekvenace, elektronová mikroskopie, hodnocení nátěrů kostní dřeně, cytochemická barvení, chromatografická metoda a hmotnostní spektrometrie, stanovení molekulárních markerů hemostázy, výroba imunomodulátorů.

10. platová třída

 1. Provádění zdravotně-sociálních činností, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení sociálně-právních problémů pacienta (klienta sociálních služeb), provádění sociálního šetření v terénu.

11. platová třída

 1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností a navrhování následné péče. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Příprava propuštění pacientů pro pobytové služby sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace.

 2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit u poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb v oboru psychiatrie.

 3. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v příslušném oboru.

 4. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

10. platová třída

 1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček, provádění poradenské služby v oblasti refrakčních vad včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití.

11. platová třída

 1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce oka u osob starších 15 let věku, určování refrakční vady, provádění korekce a rozhodování, zda ke korekci refrakční vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a jejich předepisování. Vyšetřování v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad a provádění poradenské činnosti. Aplikace kontaktních čoček a provádění jejich následné kontroly.

 2. Vyšetřování osob mladších 15 let na oftalmologických diagnostických přístrojích na základě indikace lékaře.

 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání optometristů v příslušném oboru.

10. platová třída

 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou, například navrhování, zhotovování a údržba cvičebních ortoptických pomůcek, zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství pacientům a jejich rodičům o léčbě a léčebném výcviku, vyhledávání očních vad dětí. Příprava a provádění výchovných zaměstnání a zajišťování bezpečného prostředí pro pacienty ve stacionářích.

 2. Provádění a vyhodnocování diagnostických vyšetření pacientů bez indikace očního lékaře, například vyšetření zrakové ostrosti, zaměření korekce na fokometru, provádění zakrývacích testů.

11. platová třída

 1. Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami, zejména s poruchami motorické anebo senzorické složky jednoduchého binokulárního vidění, příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství, zajišťování ošetřovatelské péče při nich, podávání léčivých přípravků do spojivkového vaku nebo jiným neinvazivním způsobem, provádění aplikace terapeutických kontaktních čoček.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání ortoptistů v příslušném oboru.

10. platová třída

 1. Provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, realizace místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.

 2. Předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch. Provádění dílčích měření, odběru vzorků a biologického materiálu k laboratorním vyšetřením.

11. platová třída

 1. Provádění specializovaných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví, identifikace a hodnocení zdravotních rizik a navrhování opatření ke snížení nebo odstranění zdravotních rizik, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Zajišťování přípravy standardů specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

10. platová třída

 1. Vytváření konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a protetických pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných podkladů, například všech končetinových protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních pasů atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka přístroji pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem, stavba složité atypické ortopedické obuvi, individuální úpravy a aplikace pooperační obuvi.

11. platová třída

 1. Komplexní zajišťování technologické přípravy ojedinělých a specifických složitých ortotických pomůcek, využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například technicky složitých pomůcek a zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů ortotických pomůcek.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání ortotiků-protetiků v oboru.

10. platová třída

 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů nebo klientů sociálních služeb v oblasti preventivní a léčebné výživy, poradenská a edukační činnost v oblasti zdravé a léčebné výživy, kontrola úrovně dietního stravování.

11. platová třída

 1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například stanovování plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí.

 2. Koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologii, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociálních služeb se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů nebo klientů s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída

 1. Tvorba koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve zdravotnických zařízeních ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče a aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru nutriční terapie do praxe, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání nutričních terapeutů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

9. platová třída

 1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním, upravováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a všech dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.

 2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav a úprav, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.

10. platová třída

 1. Vykonávání specializovaných činností na základě získané specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.

11. platová třída

 1. Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zubních techniků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

9. platová třída

 1. Provádění kolektivních a individuálních preventivních a výchovných činností na úseku dentální hygieny.

10. platová třída

 1. Provádění komplexních činností na úseku dentální hygieny včetně stanovování individuálních postupů a kontroly jejich účinnosti. Výchovná a preventivní péče v ústní hygieně u rizikových pacientů.

 2. Provádění činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, například péče o pacienty v onkologii, kardiochirurgii nebo o pacienty vysoce rizikové.

11. platová třída

 1. Provádění nejnáročnějších činností na úseku dentální hygieny, například aplikace povrchové anestézie pro znecitlivění dásní, odstraňování poddásňového zubního plaku, pečetění figur.

 2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru dentální hygieny a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání dentálních hygienistek v příslušném oboru.

10. platová třída

 1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.

11. platová třída

 1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby.

 2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče nebo akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.

12. platová třída

 1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací, příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických záchranářů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například provedení kardiopulmonální resuscitace pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, provedení poresuscitační péče v přednemocniční neodkladné péči, včetně analgosedace.

9. platová třída

 1. Provádění odborných činností spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a asepticky připravovaných léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej léčivých přípravků na žádanku, nejde-li o žádanku s modrým pruhem, výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Poskytování konzultační činnosti v oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.

10. platová třída

 1. Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.Hodnocení kvality zdravotní péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Zajištění kvality zdravotní péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru farmacie, metodická a koncepční činnost v rámci oboru farmacie, příprava standardů specializovaných postupů v oboru farmacie, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru farmacie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Provádění specializovaných odborných činností v oboru farmaceutický asistent, například v rámci aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru farmaceutický asistent, metodická a koncepční činnost v rámci oboru farmaceutický asistent, příprava standardů specializovaných postupů v oboru farmaceutický asistent, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru farmaceutický asistent, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.“.

10. platová třída

 1. Obsluha, kontrola a opravy zdravotnických přístrojů, které neovlivňují zdravotní stav pacientů.

 2. Provádění odborných prací se zdravotnickými přístroji, zajišťování technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.

11. platová třída

 1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například zavádění nových metod do běžného provozu, zajišťování provozu a obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu a obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.

 2. Kontrola a hodnocení kvality poskytované péče, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

12. platová třída

 1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru, příprava standardů specializovaných postupů v oboru nebo aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání biomedicínských techniků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

10. platová třída

 1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření, zejména provádění klinické dozimetrie včetně vyhodnocování dávek pacientů, provádění a hodnocení zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, sledování časových řad naměřených hodnot.

 2. Provádění zkoušek dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření a jejich vyhodnocování, kontrola dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení, spolupráce při optimalizaci radiační ochrany ve zdravotnickém zařízení.

 3. Zpracování ozařovacích plánů radioterapie.

11. platová třída

 1. Hodnocení radiologické události, vývoj a zavádění nových metod léčby ionizujícím zářením.

 2. Metodické usměrňování oboru příslušné specializace, kontrola a hodnocení kvality radiační ochrany. Příprava standardů postupů v oboru.

 3. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Tvorba celostátní koncepce oboru v rámci příslušné odbornosti. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání radiologických techniků v příslušném oboru.

10. platová třída

 1. Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta, stanovení programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence. Provádění neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění.

 2. Poskytování komplexní adiktologické péče na základě indikace lékaře, například vypracování komplexního léčebného plánu na základě zhodnocení bio-psycho-sociálního stavu pacienta a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace. Koordinace realizace léčebného plánu, spolupráce a asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a systematické psychoterapii, odborná práce při realizaci a vedení terapeutických programů v ambulantních a lůžkových zařízeních, zaznamenávání vývoje a změn stavu pacienta. Provádění poradenské činnosti v oblasti sexuálně a krví přenosných chorob a epidemiologické ochrany. V indikovaných případech práce s rodinnými příslušníky pacienta.

 3. Posuzování situace pacienta ve vztahu k onemocnění a k jeho zdravotním, sociálním a právním následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace adiktologických terapeutických, rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální, výchovné nebo speciální adiktologické intervence.

11. platová třída

 1. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace pacientů užívajících návykové látky z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, a to spolu se zvážením širších souvislostí a dopadů na osobní, rodinou i širší situaci pacienta, hodnocení zdravotních rizik skupin osob z hlediska vlivu užívání návykových látek a s tím souvisejícího chování, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Poskytování vysoce specializované adiktologické péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti například participace na provádění vysoce specializované léčby pacientů se závažnými duálními psychiatrickými diagnózami a těžkými somatickými komplikacemi. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nutných ke stanovení, průběhu a úspěšnému dokončení léčby pacientů trpících závislostí a souvisejících zdravotních a sociálních komplikací.

 3. Hodnocení kvality poskytované adiktologické péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

12. platová třída

 1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru adiktologie, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru adiktologie, metodická a koncepční činnost v rámci oboru adiktologie.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání adiktologů v příslušném oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Samostatné provádění nejnáročnějších činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například vývoj a testování nových adiktologických intervencí a postupů a školení v zacházení s těmito metodami, provádění a organizování klinicko-výzkumné činnosti v rámci oboru adiktologie, provádění školení zdravotnických pracovníků v oblasti adiktologie, zejména v časné diagnostice a krátké intervenci, prevenci, předávání do péče a sdílení péče.

 4. Provádění konziliární, revizní a posudkové činnosti v oboru adiktologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Provádění specifických činností v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky pod odborným dohledem.

12. platová třída

 1. Provádění činnosti klinického psychologa pod odborným dohledem, například provádění psychologické diagnostiky, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí.

13. platová třída

 1. Provádění specializovaných činností na úseku klinické psychologie, například psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchovy a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Metodické usměrňování v rámci oboru psychologie.

14. platová třída

 1. Provádění nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například odborné konsiliární, posudkové a dispensární činnosti, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru psychologie do praxe, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání psychologů a klinických psychologů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Provádění základních diagnostických postupů v oboru klinická logopedie pod odborným dohledem.

12. platová třída

 1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13. platová třída

 1. Provádění specializovaných logopedických činností k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.

 2. Metodické usměrňování v rámci oboru logopedie.

14. platová třída

 1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru logopedie do praxe, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání logopedů a klinických logopedů, včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Provádění dílčích výkonů oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky, prevence a poradenství, podílení se na stanovení vhodných rehabilitačních metod zrakových funkcí pacienta pod odborným dohledem. Rehabilitace zrakových funkcí pacienta pod odborným dohledem zrakového terapeuta se specializací.

12. platová třída

 1. Provádění oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky, prevence a poradenství, rehabilitace zrakových funkcí pacienta.

 2. Provádění oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky pro další léčebnou péči u osob s problémy s komunikací a nekomunikujících, obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného postižení na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem klinického zrakového terapeuta, podílení se na stanovení vhodných diagnostických metod u dětí a dospělých s poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence a zdravotnické vzdělávací činnosti a poradenství, individuální volba pomůcky k rehabilitaci pacienta pod odborným dohledem zrakového terapeuta se specializací.

13. platová třída

 1. Provádění náročnějších činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky u kojenců a dětí v předverbálním období, u osob s problémy s komunikací a nekomunikujících, obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného postižení na základě indikace lékaře, podílení se na stanovení vhodných diagnostických metod u dětí a dospělých s poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence, diagnostika, léčba a rehabilitace zrakových funkcí u dětí a dospělých se zdravotním postižením, obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému.

 2. Metodické usměrňování v rámci oboru, konsiliární, posudková činnost, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zrakových terapeutů v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

10. platová třída

 1. Provádění komplexních fyzioterapeutických postupů a komplexního kineziologického vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, diagnostiky bolestivých a spoušťových bodů, algeziologického vyšetření, analýzy běžných denních aktivit u pacientů nebo klientů sociálních služeb, vypracovávání krátkodobých a dlouhodobých fyzioterapeutických plánů. Provádění elektrodiagnostiky, její interpretace a aplikace složitější funkční terapie. Provádění funkčního vyšetření a ergonomického poradenství.

 2. Provádění fyzioterapie u pacientů s reálným rizikem selhání životních funkcí, a to na základě indikace lékaře.

 3. Seznamování pacientů s možnostmi sociální péče a podílení se na sociální rehabilitaci.

11. platová třída

 1. Provádění fyzioterapeutických postupů, například stanovení individuálních fyzioterapeutických plánů a provádění fyzioterapeutických analýz včetně diferenciální rozvahy, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, kombinace fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.

 2. Provádění specializovaných diagnostických postupů pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, zejména polyelektromyografii, moire, posturografii, a to na základě indikace lékaře.

12. platová třída

 1. Provádění vysoce specializovaných činností, aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí, vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, zejména polyelektromyografii, moire, posturografii, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například prevence, zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Hodnocení kvality poskytované péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

13. platová třída

 1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru fyzioterapie, metodická a koncepční činnost v rámci oboru fyzioterapie, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru fyzioterapie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Výkon činností radiologického fyzika pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem, při zajišťování fyzikálního měření souvisejícího s vyhodnocováním dávek lékařského ozáření.

12. platová třída

 1. Výkon činností radiologického fyzika pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem, zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského ozáření, spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při tvorbě, zavádění, hodnocení a aktualizacích systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, při optimalizaci radiační ochrany pacientů, včetně hodnocení dávek pacientů nebo spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při zavádění nových fyzikálních metod do klinické praxe.

13. platová třída

 1. Výkon specializovaných činností radiologického fyzika, zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského ozáření a provádění analýz a interpretací údajů a hodnot týkajících se stanovení dávek pacientů, tvorba, zavádění, hodnocení a aktualizace systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, tvorba a uplatňování místních radiologických standardů a spolupráce při ověřování jejich souladu s národními radiologickými standardy formou klinických auditů, optimalizace radiační ochrany, včetně stanovení a hodnocení dávek pacientů, zavádění nových fyzikálních a technických postupů do klinické praxe nebo periodická školení aplikujících odborníků a jiných zdravotnických pracovníků v otázkách radiologické fyziky a radiační ochrany v otázkách radiační ochrany vyžadovaná atomovým zákonem, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Zajišťování a vedení fyzikálně-technických činností spojených s přejímáním, kontrolou, manipulací a uložením radiologických zařízení, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Metodické usměrňování činností zdravotnických i jiných odborných pracovníků v oboru specializace při poskytování diagnostické a léčebné péče. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání radiologických fyziků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

14. platová třída

 1. Provádění nejnáročnější specializované diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například hodnocení radiačních nehod, vyhodnocování případů selhání radiologických zařízení a zařízení pro radiační ochranu, navrhování a zavádění preventivních opatření včetně tvorby havarijních plánů nebo zajišťování fyzikálních úkolů v celostátní působnosti Středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání radiologických fyziků, včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce, která jsou vykonávána pod odborným dohledem.

 2. Provádění vyšetřování chemických a biologických vzorků životního a pracovního prostředí a biologického materiálu a provádění fyzikálního měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví, a to pod odborným dohledem.

 3. Provádění odběrů vzorků biologického materiálu.

12. platová třída

 1. Provádění a vyhodnocování laboratorních diagnostických vyšetření, včetně používání přístrojové a laboratorní techniky pod odborným dohledem.

 2. Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz léčiv, léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu a kontrola výsledků laboratorních prací, a to pod odborným dohledem.

13. platová třída

 1. Provádění specializovaných analýz a stanovení diagnóz v oborech buněčné biologie, cytogenomiky, molekulární genetiky a v dalších oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Provádění specializovaných analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností, rozvoj a optimalizace monitorovacích sítí, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 4. Provádění nejnáročnější specializované diagnostické činnosti v oboru specializace, například příprava individuální nebo kombinované humánní autogenní vakcíny, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

14. platová třída

 1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů, například, organizace a koordinace externí technické služby související s provozem zdravotnických přístrojů. Vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, případně provádění technické instruktáže pracovníků.

12. platová třída

 1. Organizování a dohled nad činností biomedicínských techniků. Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace diagnostického softwaru podle konkrétních potřeb pracoviště nebo pacientů, technická asistence a dohled na dodržování zásad správného používání zdravotnických prostředků při poskytování diagnostické a léčebné péče.

13. platová třída

 1. Výkon specializovaných činností, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Výzkum, vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, vytváření modifikací softwaru a nástavbového softwaru pro zdravotnické přístroje, včetně aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe v rámci oboru, klinické hodnocení a klinické zkoušky podle zvláštního předpisu, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Koncipování kompletů zdravotnických technologií, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 4. Identifikace činností vyžadujících změnu v postupu, provádění analýz zaměřených na odhalení příčin nedostatků v oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

14. platová třída

 1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru, příprava standardů specializovaných postupů v oboru.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání biomedicínských inženýrů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Hodnocení a interpretace výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče a jejich porovnávání s hygienickými normami pod odborným dohledem včetně přípravných prací, například sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám, zadávání a specifikace měření složek životního a pracovního prostředí a složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, realizace programů ochrany a podpory zdraví.

12. platová třída

 1. Hodnocení složek životního a pracovního prostředí, životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů a interpretace výsledků šetření pro účely státního zdravotního dozoru, a to pod odborným dohledem.

 2. Sledování a monitorování ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a faktorů prostředí, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, poskytování poradenských, výchovných a konzultačních služeb, a to pod odborným dohledem.

13. platová třída

 1. Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže obyvatel vystavených rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a komunikace zdravotního rizika, vytváření programů ochrany a podpory veřejného zdraví na regionální úrovni, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Vytváření a vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví, jejich koordinace a metodické usměrňování na národní úrovni, analýza ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a faktorů prostředí nebo poskytování specializovaných poradenských, výchovných a konzultačních služeb, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

14. platová třída

 1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru, příprava standardů specializovaných postupů v oboru.

 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání odborných pracovníků v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

11. platová třída

 1. Příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování pod odborným dohledem.

   

12. platová třída

 1. Samostatný výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně nebo v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování a distribuci léčiv u distributora, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách nebo při poskytování odborných informací o léčivech.

   

 2. Výkon náročnějších farmaceutických činností nebo činností při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfuzní služby nebo na odděleních nukleární medicíny pod odborným vedením.

13. platová třída

 1. Příprava zvlášť náročných lékových forem, například aseptická příprava léčivých přípravků, cytostatik a radiofarmak, k níž je nezbytná specializovaná způsobilost, poskytování odborných konzultací směrujících k optimalizaci farmakoterapie u jednotlivých pacientů, provádění složitých analytických prací souvisejících s kontrolou léčiv.

   

14. platová třída

 1. Vykonávání vysoce náročných farmaceutických činností souvisejících se zajištěním komplexní lékárenské péče pro zdravotnická zařízení ústavní péče. Zavádění systému a kontrola pravidel souvisejících s bezpečným zacházením s léčivy, bezpečnou a racionální farmakoterapií, provádění konzultačních činností na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky. Farmaceutická péče poskytovaná ve spolupráci s dalšími členy multidisciplinárního týmu. Zavádění nových poznatků stabilitních a kompatibilních studií do přípravy léčiv. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání farmaceutů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace.
 
15. platová třída

 1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

12. platová třída

 1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, vykonávaná pod odborným dohledem.

13. platová třída

 1. Samostatné provádění preventivní, protetické, diagnostické, léčebné a dispenzární péče o chrup.

14. platová třída

 1. Samostatné provádění preventivní, protetické, diagnostické, léčebné a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti nebo dalšího odborného vzdělání v zubním lékařství, revizní a posudková činnost.

15. platová třída

 1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.

12. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

13. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.

 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.

14. platová třída

 1. Samostatná preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.

 4. Lékařská posudková a revizní činnost.

15. platová třída

 1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

7. platová třída

 1. Provádění dílčích úkonů pracovní terapie v rámci léčby.

 2. Komplexní provádění pracovní terapie bez odborného dohledu při výkonu řemeslných činností s cílem vytvářet, upevňovat a prohlubovat začlenění do společnosti a posilovat soběstačnost a spolupůsobení v rámci léčby.

8. platová třída

 1. Zavádění nových metod pracovní terapie.

10. platová třída

 1. Plánování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě včetně novorozenců.

 2. Poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

 3. Provádění základní zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech v oblasti ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců.

 4. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, pod odborným dohledem.

11. platová třída

 1. Samostatné poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 2. Samostatné provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů při poskytování ošetřovatelské péče o děti, včetně novorozenců, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 4. Provádění zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče o děti v přirozeném sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

 5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí dětských pacientů v rámci organizačních celků, včetně novorozenců, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů v oblasti ošetřovatelské péče o děti, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.

 2. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo poskytovatele zdravotních služeb včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů u poskytovatele zdravotních služeb, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání dětských sester, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

7. platová třída

 1. Provádění asistence při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.

 2. Posuzování potřeb pacienta v oblasti behaviorální analýzy podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.

8. platová třída

 1. Provádění asistence při terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami na základě stanoveného plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.

 2. Provádění asistence při činnosti behaviorální analýzy v rámci přímé práce s klientem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky.

 3. Provádění asistence při prevenci a výchovně vzdělávací činnosti v rámci léčebné péče v oboru aplikované behaviorální analýzy pod odborným dohledem.

 4. Provádění úzce vymezených zdravotnických činností při asistenci v rámci léčebné péče v oblasti behaviorální analýzy, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta/klienta, pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

9. platová třída

 1. Provádění prevence a výchovy v oboru behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče pod odborným dohledem.

 2. Provádění poradenství a edukace v rámci činnosti s pacientem při realizaci plánu behaviorální intervence pod odborným dohledem.

10. platová třída

 1. Provádění základního behaviorálně analytického hodnocení pod odborným dohledem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky u poskytovatele zdravotních služeb nebo v přirozeném sociálním prostředí pacienta.

 2. Realizace plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.

11. platová třída

 1. Provádění behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky chování pro další léčebnou péči.

 2. Provádění poradenské činnosti a edukace při realizaci plánu behaviorální intervence.

12. platová třída

 1. Zajišťování prací v rámci behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči včetně sestavování plánu behaviorální intervence při zabezpečování reedukace dospělých i dětí s neurovývojovými poruchami.

 2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti v oboru behaviorální analýzy, hodnocení kvality poskytované péče.

 3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny v oblasti rozvoje žádoucího chování a úpravy maladaptivního chování v osobním a sociálním vývoji včetně provádění individuálních i skupinových programů.

13. platová třída

 1. Provádění nejnáročnějších činností v oblasti behaviorální analýzy.

 2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru behaviorální analýzy spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním behaviorálního hodnocení a sestavování plánu behaviorální intervence, odborné vedení zdravotnického týmu.

 3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědního oboru behaviorální analýzy. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování v oblasti behaviorální analýzy.

 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání behaviorálních analytiků na úseku behaviorální analýzy.

12. platová třída

 1. Vypracování odborného hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků pro účely lékařské posudkové činnosti v sociálním zabezpečení na základě zdravotnické dokumentace, sociálního šetření, údajů o schopnosti samostatného života, informací o kvalifikaci a zaměstnání, pod odborným dohledem lékaře.