Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Platy lékárníků 2024 Platové tabulky lékárníků a farmaceutických asistentů

Jaké jsou platy lékárníků a farmaceutických asistentů v České republice? Podívejte se na platové tabulky. Najdete v nich platové třídy a platové stupně.

Kdo určuje výšku platových tabulek lékárníků?

Ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích dostávají zaměstnanci plat. Platy zdravotníků primárně určuje vláda svým nařízením. Aktuálně platné je Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Lékárníků a farmaceutických asistentů se týká platová tabulka č. 3.

Platové tabulky lékárníků a farmaceutických asistentů

Platová tabulka má dvě osy:

 • Platový stupeň se určuje podle délky započitatelné praxe
 • Platová třída se určuje podle katalogu prací
 

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

Platová tabulka č. 3 pro lékárníky a farmaceutické asistenty

wdt_ID Stupeň Praxe 9. třída 10. třída 11. třída 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída
1 1. stupeň do 1 roku 26.290 28.340 30.660 33.060 35.680 38.590 41.730
2 2. stupeň do 2 let 27.220 29.340 31.740 34.230 37.000 39.970 43.240
3 3. stupeň do 4 let 28.180 30.410 32.910 35.490 38.330 41.430 44.820
4 4. stupeň do 6 let 29.180 31.490 34.050 36.720 39.690 42.900 46.430
5 5. stupeň do 9 let 30.200 32.620 35.280 38.060 41.120 44.470 48.120
6 6. stupeň do 12 let 31.250 33.770 36.550 39.440 42.610 46.050 49.860
7 7. stupeň do 15 let 32.400 34.970 37.850 40.860 44.140 47.780 51.660
8 8. stupeň do 19 let 33.560 36.240 39.240 42.320 45.750 49.480 53.580
9 9. stupeň do 23 let 34.740 37.530 40.630 43.870 47.390 51.280 55.540
10 10. stupeň do 27 let 36.000 38.900 42.100 45.460 49.140 53.160 57.560
11 11. stupeň do 32 let 37.310 40.310 43.580 47.100 50.900 55.110 59.650
12 12. stupeň nad 32 let 38.640 41.780 45.190 48.810 52.770 57.120 61.820
 • Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

  Farmaceut (lékárník)
  Plný úvazek

Další lékárnícke pozice

Platové třídy lékárníků/farmaceutů a farmaceutických asistentů podle katalogu prací

Práce farmaceuta a farmaceutického asistenta je rozdělena v katalogu prací podle obtížnosti do jednotlivých platových tříd. Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti, stačí jenom některá z nich. Podle nejsložitější činnosti kterou konáte Vás zaměstnavatel zařadí do příslušné platové třídy.

Do jaké platové třídy patřím?

Na zodpovězení této otázky je potřeba znát pracovní náplň, která je smluvena v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel následně provede zařazení do platové třídy ve zdravotnictví tak, že nahlédne do katalogu prací a do platové tabulky č. 3. Podle náplně práce zaměstnavetel zařadí zaměstnance do platové třídy. Podle délky započitatelné praxe pak určí tzv. platový stupeň.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

Orientační zařazení v platové tabulce lékárníků

 • Absolvent farmacie podle katalogu prací spadá do 11. platové třídy 1. stupně (30 660 Kč).
 • Farmaceut se specializovanou způsobilostí spadá minimálně do 13. platové třídy.
 • Absolvent oboru Farmaceutický asistent patří do 9. platové třídy 1. stupně (26 290 Kč).
 • Farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí patří minimálně do 10. platové třídy.

Platové třídy farmaceutického asistenta

Podívejte se jak jsou definované platové třídy farmaceutického asistenta v katalogu prací.
 1. Provádění odborných činností spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a asepticky připravovaných léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej léčivých přípravků na žádanku, nejde-li o žádanku s modrým pruhem, výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Poskytování konzultační činnosti v oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
 1. Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti. Hodnocení kvality zdravotní péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Zajištění kvality zdravotní péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru farmacie, metodická a koncepční činnost v rámci oboru farmacie, příprava standardů specializovaných postupů v oboru farmacie, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru farmacie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 1. Provádění specializovaných odborných činností v oboru farmaceutický asistent, například v rámci aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru farmaceutický asistent, metodická a koncepční činnost v rámci oboru farmaceutický asistent, příprava standardů specializovaných postupů v oboru farmaceutický asistent, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru farmaceutický asistent, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Platové třídy lékárníka/farmaceuta

Podívejte se jak jsou definované platové třídy farmaceutického asistenta v katalogu prací.
 1. Příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování pod odborným dohledem.
 1. Samostatný výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně nebo v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování a distribuci léčiv u distributora, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách nebo při poskytování odborných informací o léčivech.
 2. Výkon náročnějších farmaceutických činností nebo činností při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfuzní služby nebo na odděleních nukleární medicíny pod odborným vedením.
 1. Příprava zvlášť náročných lékových forem, například aseptická příprava léčivých přípravků, cytostatik a radiofarmak, k níž je nezbytná specializovaná způsobilost, poskytování odborných konzultací směrujících k optimalizaci farmakoterapie u jednotlivých pacientů, provádění složitých analytických prací souvisejících s kontrolou léčiv.
 1. Vykonávání vysoce náročných farmaceutických činností souvisejících se zajištěním komplexní lékárenské péče pro zdravotnická zařízení ústavní péče. Zavádění systému a kontrola pravidel souvisejících s bezpečným zacházením s léčivy, bezpečnou a racionální farmakoterapií, provádění konzultačních činností na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky. Farmaceutická péče poskytovaná ve spolupráci s dalšími členy multidisciplinárního týmu. Zavádění nových poznatků stabilitních a kompatibilních studií do přípravy léčiv. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání farmaceutů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace.
 1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Užitečné shrnutí

Základní platy zdravotníků v příspěvkových organizacích jsou určené vládou, která nařizuje platové tabulky lékárníků. Zaměstnavatel zaměstnanci nejdříve určí platovou třídu podle náplně práce lékárníka, kterou vybere na základě katalogu prací. Poté určí platový stupeň podle délky započitatelné praxe. K tomuto základnímu platu dále lze připočítat například rizikové příplatky, osobní ohodnocení, odměny, atd. Výsledný plat dostává zaměstnanec podepsat jako tzv. platový výměr.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)