Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Platy zdravotních sester 2024 Jaké jsou platy zdravotních sester v České republice? Plat všeobecné sestry, plat praktické sestry, plat dětské sestry a plat porodní asistentky

Podívejte se na platové tabulky zdravotních sester a porodních asistentek. Najdete v nich platové třídy a platové stupně.

Kdo určuje platy zdravotních sester?

Ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích dostávají zaměstnanci plat. Platy primárně určuje vláda svým nařízením. Aktuálně platné je Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nelékařských zdravotnických pracovníků se se týká platová tabulka č. 3.

Platové tabulky zdravotních sester a porodních asistentek

 Platová tabulka má dvě osy:
 • Platový stupeň přiděluje zaměstnavatel podle délky započitatelné praxe
 • Platová třída se určí podle náplně práce z katalogu prací.
wdt_ID Stupeň Praxe 7. třída 8. třída 9. třída 10. třída 11. třída 12. třída
1 1. stupeň do 1 roku 22.000 24.360 26.290 28.340 30.660 33.060
2 2. stupeň do 2 let 22.760 25.220 27.220 29.340 31.740 34.230
3 3. stupeň do 4 let 23.520 26.120 28.180 30.410 32.910 35.490
4 4. stupeň do 6 let 24.330 27.050 29.180 31.490 34.050 36.720
5 5. stupeň do 9 let 25.180 28.020 30.200 32.620 35.280 38.060
6 6. stupeň do 12 let 26.030 29.010 31.250 33.770 36.550 39.440
7 7. stupeň do 15 let 26.900 30.060 32.400 34.970 37.850 40.860
8 8. stupeň do 19 let 27.820 31.120 33.560 36.240 39.240 42.320
9 9. stupeň do 23 let 28.800 32.210 34.740 37.530 40.630 43.870
10 10. stupeň do 27 let 29.780 33.380 36.000 38.900 42.100 45.460
11 11. stupeň do 32 let 30.830 34.590 37.310 40.310 43.580 47.100
12 12. stupeň nad 32 let 31.900 35.840 38.640 41.780 45.190 48.810

Pracovní nabídky pro sestry

 • Nemocnice následné péče Praha s.r.o.

  VŠEOBECNÁ SESTRA, PRAKTICKÁ SESTRA
  Plný úvazekZkrácený úvazekPráce na dohodu (DPP, DPČ)Stáže

 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

  Všeobecná nebo praktická sestra do ambulance Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN
  Plný úvazek

 • Nemocnice Sokolov, s.r.o.

  PRAKTICKÁ / VŠEOBECNÁ SESTRA NA OČNÍ ODDĚLENÍ (LŮŽKA)
  Plný úvazekZkrácený úvazekPráce na dohodu (DPP, DPČ)Stáže

 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

  Všeobecná sestra na operační sál Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN
  Plný úvazek

Více sesterských pozic

Platové třídy zdravotních sester a porodních asistentek podle katalogu prací

Do jaké platové třídy patřím?

Na zodpovězení této otázky je potřeba znát pracovní náplň, která je smluvena v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel následně provede zařazení do platové třídy ve zdravotnictví tak, že nahlédne do katalogu prací a do platové tabulky č. 3. Podle náplně práce zaměstnavetel zařadí zaměstnance do platové třídy. Podle délky započitatelné praxe pak určí tzv. platový stupeň.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

Plat praktické sestry

Podívejte se jak jsou definované platové třídy praktické sestry v katalogu prací.
 1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.
 1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.
 1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu.
 2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
 3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní
  potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

Plat dětské sestry

Podívejte se jak jsou definované platové třídy dětské sestry v katalogu prací.
 1. Plánování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě včetně novorozenců.
 2. Poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 3. Provádění základní zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob v oblasti ochrany a podpory zdraví
  a v ošetřovatelských postupech v oblasti ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců.
 4. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, pod odborným dohledem.
 1. Samostatné poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Samostatné provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů při poskytování ošetřovatelské péče o děti, včetně novorozenců, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 4. Provádění zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče o děti v přirozeném sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí dětských pacientů v rámci organizačních celků, včetně novorozenců, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů v oblasti ošetřovatelské péče o děti, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 2. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo poskytovatele zdravotních služeb včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů
  u poskytovatele zdravotních služeb, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání dětských sester, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Plat všeobecné sestry

Podívejte se jak jsou definované platové třídy všeobecné sestry v katalogu prací.
 1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.
 2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
 4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
 5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
 1. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 4. Provádění
  edukace pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech
  v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče v přirozeném sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem
  včetně přípravy informačních materiálů, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 5. Organizace
  a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí
  pacientů v rámci organizačních celků, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření, k jehož výkonu je nezbytné specializované způsobilosti.
 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání všeobecných sester, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož
  výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Plat porodní asistentky

Podívejte se jak jsou definované platové třídy porodní asistentky v katalogu prací.

 

 1. Plánování ošetřovatelské péče v porodní asistenci.
 2. Poskytování, případně zajišťování ošetřovatelské péče v porodní asistenci a poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí,
  pokud probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika těhotenství a příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání. Předepisování nebo provádění vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.

 

 1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v gynekologii a péče v porodní asistenci na základě specializované nebo zvláštní odborné
  způsobilosti při komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických výkonech a instrumentace při porodu císařským řezem.
 2. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického screeningu, ke kterému je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických
  nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, k jejichž výkonu je nezbytné
  získání specializované způsobilosti.
 4. Provádění edukace těhotných žen, žen do šestého týdne po porodu a žen s gynekologickým onemocněním ve specializovaných ošetřovatelských postupech nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů včetně péče o rizikového nebo patologického novorozence na porodním sále na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a hodnocení jeho stavu, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti
 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v porodní asistenci, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce péče v porodní asistenci nebo koncepce a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy v oboru, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování péče v porodní asistenci v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejíchž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání porodních asistentek, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

 Jaký má staniční sestra plat?

 
Zařazení staniční sestry do platové třídy
V první řadě záleží, jestli se kvalifikací jedná o praktickou sestru, všeobecnou sestru, anebo dětskou sestru. Zřejmě však nepůjde o praktickou sestru, protože podle činností obsažených v platové třídě praktické sestry by se neměla dostat do vedoucí pozice. Proto nám pro zařazení do platové tabulky zdravotních sester poslouží určení pro všeobecné sestru a dětskou sestru. Podle popisu jejich platových tříd by staniční sestra měla být  v 11. anebo 12. platové třídě.
 
Přiznání příplatku za vedení pro statniční sestru

Ve druhé řadě se plat staníční sestry bude odvíjet od faktu, že se jedná o vedoucí funkci. Proto se plat staniční sestry navýší o tzv. příplatek za vedení. Podle § 124 zákoníku práce se jedná o nárokový příplatek. To znamená, že musí být ze zákona přiznaný, pokud jste v roli staniční sestry. Příplatek za vedení se vztahuje nejen na vedoucí pracovníky, ale i na jejich zástupce. Činí 5 – 60 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen.

Modelový výpočet možného platu staniční sestry

Pokud bychom tedy uvažovali o všeobecné sestře v nejvyšší, 12. platové třídě, s 10 lety praxe, tedy v 6. platové stupni bude jí ze zákona náležet příplatek za vedení v rozmezí 1 972 Kč až 23 664 Kč. Plat staniční sestry (která je všeobecnou sestrou ve 12. platové třídě a 6. platovém stupni) bude v intervalu minimálně 41 412 Kč až 63 104 Kč. Zcela jistě ji však budou náležet i jiné zákonné příplatky, tedy plat bude spíše o něco vyšší.

Podrobnosti na téma příplatků ve zdravotnictví si můžete přečíst zde.

Platové tabulky zdravotních sester se v roce 2024 nemění, ale lékařský protest možná povede i ke zvýšení platů sester

Během podzimu 2023 proběhl lékařský protest a vyjednávání České lékařské komory, Lékařského odborového klubu, a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s MZ ČR, MPSV, a nakonec i premiérem. Výsledkem vyjednávání je zvýšení platů, avšak nikoliv v platov´ych tarifech, ale v netarifní složzce platu (osobní ohodnocení). Navýšení prostředků na odměňování zdravotníků půjde z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny ve formě zvýšených úhrad nemocnicím. Bohužel, se proto zdaleka netýká všech zdravotníků, ale pouze těch kteří pracují ve zdravotnických zařízeních spadajících do segmentu lůžkové péče. Platy zdravotních sester pracujících v ambulantních zařízeních se tedy zvyšovat nijak systémově nebudou.

Všeobecných sester a porodních asistentek bylo v roce 2022 v akutní lůžkové péči zaměstnáno 49 000. Dalších asi 22 000 bylo zdravotníků s odbornou a specializovanou způsobilostí, jako jsou radiologičtí asistenti, laboranti, fyzioterapeuti, praktické sestry a další profese. Sanitářů a dalších zdravotníků, kteří pracují pod odborným dohledem, bylo 20 800. Celkově se 9,8 miliardy korun rozdělí mezi lékaře a ostatní zdravotníky, avšak přes 5 miliard půjde na platy a mzdy lékařů, zatímco větší skupina nelékářských zdravotnických pracovníků se podělí o méně než polovinu těchto peněz. Platy zdravotníků vykonávajících nelékařské povolání u poskytovatelů lůžkové péče by se měly zvýšit navýšením osobního příplatku o 5 %.

Užitečné shrnutí o platech zdravotních sester a další související články

Základní platy zdravotních sester a porodních asistentek v příspěvkových organizacích jsou určené vládou, která nařizuje platové tabulky zdravotních sester a porodních asistentek. Zaměstnavatel zaměstnanci nejdříve určí platovou třídu podle náplně práce zdravotní sestry, kterou vybere na základě katalogu prací. Poté určí platový stupeň podle délky započitatelné praxe. K tomuto základnímu platu dále lze připočítat například rizikové příplatky, osobní ohodnocení, odměny, atd. Výsledný plat dostává zaměstnanec podepsat jako tzv. platový výměr. Příplatky ve zdravotnictví rozebíráme v samostatném článku.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)