Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Partneři mediJob

Inzerci portálu mediJob můžete najít i na stránkách našich partnerů. Vážíme si kvalitní a dlouhodobé spolupráce.

Práce ve zdravotnictví zahrnuje spolupráci s různorodým týmem profesionálů – od lékařů a sester, přes techniky až po administrativní pracovníky. Proto se snažíme neustále rozšiřovat síť našich spolupracujících partnerských webů.

Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK

Web Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK má dlouhou tradici, vznikl již v roce 2010. Původně byl určený zejména studentům 1. LF UK v orientaci při studiu. Postupem času se hlavním účelem stránek stalo jednoduché, a přitom dostatečně odborné a důvěryhodné informování o nemocech, chorobných příznacích, diagnostice, terapeutických postupech a dalších aspektech lidského zdraví. Další rozsáhlá složka webu obsahuje Seznam léků, obsahuje srozumitelné informace o více než 3500 používaných lécích.

Mladí lékaři, z.s.

Spolek Mladí lékaři již od roku 2010 sdružuje mladé lékaře a lékařky, kterým záleží na českém zdravotnictví. Spolek je nezávislou a dobrovolnou iniciativou, jejímž posláním je reprezentovat zájmy mladých lékařů, šířit povědomí o aktuálních problémech zdravotnictví a přispívat k pozitivním změnám systému. Skrze přednášky a rady v největší lékařské facebookové skupině na českém internetu spolek pomáhá s mnohočetnými problémy a výzvami během lékařské kariéry. Spolek se angažuje v oblasti inovací ve zdravotnictví formou pomoci start-upovým projektům i etablovaným společnostem, které přináší zásadní a inovativní projekty související se zdravotnictvím. Členové spolku se účastní porotcování soutěže CzechDigimedAward či Czechinvest inkubátoru Tech4Life. Spolek přináší mnoho průkopinických průzkumů v českém zdravotnictví.

Mladí lékárníci, z.s.

Mladí lékárníci, z.s. jsou nezávislým spolekem lékárníků, kteří chtějí spojit všechny lékárníky nespokojené se současným stavem českého lékárenství s cílem navrátit oboru lékárenství patřičnou prestiž. Podporují odbornost lékárníků (atestační a celoživotní vzdělávání), kvalitu péče poskytované farmaceuty a společenskou odpovědnost oboru. Pomáhají absolventům farmaceutických fakult při orientaci v oboru. Web je navštěvován především lékárníky.

Doktor Čechov, z.s.

Je nezisková organizace vytvořená pro informační podporu lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, kteří se chystají pokračovat ve své profesní kariéře v České republice.
Zakladateli spolku jsou lékaři se zahraničním vzděláním, kteří zvládli celou cestu aprobace a v současnosti pracují v ČR. Hlavními cíli jsou informační podpora lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, profesní a kulturní růst členů organizace, důstojná prezentace lékařů se zahraničním vzděláním na mezinárodní úrovni a účast na zvýšení kvality lékařské péče v České republice.

Česká asociace sester

Česká asociace sester je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, profesní organizace zdravotnických pracovníků se středoškolským, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním s působností po celé České republice.
ČAS se ve své činnosti zaměřuje na rozvoj ošetřovatelství jako oboru, rozvoj ošetřovatelského povolání, podporu vydávání odborných publikací, spolupráci s institucemi a na rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce.

LF1.cz

Neoficiální stránky 1. lékařské fakutly Univerzity Karlovy. Jsou výukovým webem pro zejména pro mediky, a částečně pro lékaře. Autorem webu je lékař, chirurg, který předkládá návštěvníkům rozsáhlé studijní materiály již od roku 2006.

Česká pediatrická společnost

Česká pediatrická společnost je „odborná společnost zdravotnických pracovníků“ se zájmem o zvyšování odborné úrovně v oblastech preventivní, diagnostické, léčebné i vysoce specializované péče o děti a mladistvé v ČR s cílem podporovat zdravý růst a vývoj, preventivní opatření, správnou výživu a kvalitu života dětí a mladistvých ve zdraví i nemoci. Stránku navštěvují především pediatři.