Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Platy zdravotníků 2024 Platové tabulky zdravotníků 2024.
Příplatky ve zdravotnictví.

Plat ve zdravotnictví má dvě hlavní složky. Základní složku platu určují platové tabulky zdravotníků. Druhou složku, pohyblivou část, představují příplatky ve zdravotnictví.

 

Obsah článku

Platové tabulky zdravotníků 2024

Pro letošní rok jsou definované dvě tabulky. Platová tabulka č. 3 pro nelékařské zdravotnické pracovníky a platová tabulka č. 4 pro lékaře a zubaře. V platových tabulkách určíte plat podle platové třídy a platového stupně.

Platová tabulka má dvě osy:

  • Platový stupeň přiděluje zaměstnavatel podle délky započitatelné praxe
  • Platová třída se určí podle náplně práce z katalogu prací. V něm můžete dohledat do které platové třídy patří Vaše povolání
 

Kdo určuje výšku platových tabulek zdravotníků?

Ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích dostávají zaměstnanci plat. Platy primárně určuje vláda svým nařízením. Aktuálně platné je Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

 

Platová tabulka zdravotníků č.3 - sestry, ošetřovatelé, sanitáři, fyzioterapeuti, a další

Detailní informace o platech zdravotních sester najdete pod tímto odkazem: Platy zdravotních sester

Detailní informace o platech lékárníků/farmaceutů a farmaceutických asistentů najdete pod tímto odkazem: Platy lékárníků

wdt_ID Stupeň Praxe 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 10. třída 11. třída 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída
1 1. stupeň do 1 roku 15.470 16.580 17.770 19.090 20.470 22.000 24.360 26.290 28.340 30.660 33.060 35.680 38.590 41.730
2 2. stupeň do 2 let 15.990 17.110 18.370 19.750 21.160 22.760 25.220 27.220 29.340 31.740 34.230 37.000 39.970 43.240
3 3. stupeň do 4 let 16.510 17.680 18.960 20.390 21.880 23.520 26.120 28.180 30.410 32.910 35.490 38.330 41.430 44.820
4 4. stupeň do 6 let 17.030 18.270 19.580 21.080 22.630 24.330 27.050 29.180 31.490 34.050 36.720 39.690 42.900 46.430
5 5. stupeň do 9 let 17.580 18.880 20.250 21.770 23.400 25.180 28.020 30.200 32.620 35.280 38.060 41.120 44.470 48.120
6 6. stupeň do 12 let 18.140 19.490 20.910 22.520 24.180 26.030 29.010 31.250 33.770 36.550 39.440 42.610 46.050 49.860
7 7. stupeň do 15 let 18.780 20.140 21.640 23.270 25.000 26.900 30.060 32.400 34.970 37.850 40.860 44.140 47.780 51.660
8 8. stupeň do 19 let 19.390 20.810 22.340 24.080 25.850 27.820 31.120 33.560 36.240 39.240 42.320 45.750 49.480 53.580
9 9. stupeň do 23 let 20.010 21.510 23.110 24.880 26.760 28.800 32.210 34.740 37.530 40.630 43.870 47.390 51.280 55.540
10 10. stupeň do 27 let 20.710 22.250 23.900 25.760 27.680 29.780 33.380 36.000 38.900 42.100 45.460 49.140 53.160 57.560
11 11. stupeň do 32 let 21.380 22.990 24.710 26.650 28.630 30.830 34.590 37.310 40.310 43.580 47.100 50.900 55.110 59.650
12 12. stupeň nad 32 let 22.110 23.790 25.530 27.570 29.630 31.900 35.840 38.640 41.780 45.190 48.810 52.770 57.120 61.820

Platová tabulka zdravotníků č.4 - lékaři a zubaři

Detailní informace o platech lékařů najdete pod tímto odkazem: Platy lékařů.

wdt_ID Stupeň Praxe 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída 16. třída
1 1. stupeň do 1 roku 41.380 46.530 49.580 52.550 55.790
2 2. stupeň do 2 let 42.550 47.810 50.880 53.990 57.350
3 3. stupeň do 4 let 43.800 49.150 52.260 55.500 58.970
4 4. stupeň do 6 let 45.040 50.510 53.680 57.020 60.670
5 5. stupeň do 9 let 46.370 51.940 55.160 58.640 62.380
6 6. stupeň do 12 let 47.740 53.430 56.670 60.310 64.170
7 7. stupeň do 15 let 49.170 54.970 58.330 62.030 66.050
8 8. stupeň do 19 let 50.660 56.560 59.940 63.850 68.010
9 9. stupeň do 23 let 52.180 58.210 61.670 65.710 70.010
10 10. stupeň do 27 let 53.760 59.940 63.460 67.630 72.100
11 11. stupeň do 32 let 55.430 61.740 65.300 69.650 74.270
12 12. stupeň nad 32 let 57.130 63.580 67.230 71.700 76.540

Příplatky ve zdravotnictví v platovém sektoru

Příplatky tvoří pohyblivou část platu, rozlišujeme na:

  • nárokové (po splnění podmínek je zaměstnavatel musí vyplatit, např. příplatky za    služby, dovolenou, přesčasy, tzv. rizikový příplatek ve zdravotnictví atd.),
  • nenárokové (závisí na rozhodnutí zaměstnavatele, např. „odměna za vynikající pracovní výsledky”, odměna k výročí, osobní příplatek a jiné).
 
 

Při souběhu více nároků na příplatky se tyto v celkovém hrubém platu sčítají. Jestli vám vznikne nárok na příplatek, je povinností zaměstnavatele jej vyplatit. Zákoník práce zná tyto nárokové a nenárokové příplatky za práci v platovém sektoru (státní zdravotnictví, fakultní nemocnice, zdravotnická zařízení typu příspěvkových organizací):

 

Podrobnosti na téma příplatky ve zdravotnictví v platovém sektoru čtěte zde.

Zvýšení platů a mezd zdravotníků v roce 2024

Během podzimu 2023 proběhl lékařský protest a vyjednávání České lékařské komory, Lékařského odborového klubu, a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s MZ ČR, MPSV, a nakonec i premiérem. Výsledkem vyjednávání sice je zvýšení platů, avšak nikoliv v platov´ych tarifech, ale v netarifní složzce platu (osobní ohodnocení). Platové tabulky zdravotníků 2024 se tedy nemění. Navýšení prostředků na odměňování zdravotníků půjde z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny ve formě zvýšených úhrad nemocnicím. Bohužel, se proto zdaleka netýká všech zdravotníků, ale pouze těch kteří pracují ve zdravotnických zařízeních spadajících do segmentu lůžkové péče. Platy zdravotních sester pracujících v ambulantních zařízeních se tedy zvyšovat nijak systémově nebudou.

Všeobecných sester a porodních asistentek bylo v roce 2022 v akutní lůžkové péči zaměstnáno 49 000. Dalších asi 22 000 bylo zdravotníků s odbornou a specializovanou způsobilostí, jako jsou radiologičtí asistenti, laboranti, fyzioterapeuti, praktické sestry a další profese. Sanitářů a dalších zdravotníků, kteří pracují pod odborným dohledem, bylo 20 800. Celkově se 9,8 miliardy korun rozdělí mezi lékaře a ostatní zdravotníky, avšak přes 5 miliard půjde na platy a mzdy lékařů, zatímco větší skupina nelékářských zdravotnických pracovníků se podělí o méně než polovinu těchto peněz. Platy zdravotníků vykonávajících nelékařské povolání u poskytovatelů lůžkové péče by se měly zvýšit navýšením osobního příplatku o 5 %.