Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Platy lékařů 2024 Platové tabulky lékařů

Jaké jsou platy lékařů v České republice? Jaký je nástupní plat lékaře a jak se mění s postupující kvalifikací? Podívejte se na platové tabulky lékařů, najdete v nich platové třídy lékařů a platové stupně. Plat ve zdravotnictví má dvě hlavní složky. Základní složku platu určují platové tabulky zdravotníků. Druhou složku, pohyblivou část, představují příplatky ve zdravotnictví.

 

Obsah článku

Platové tabulky lékařů

Základní složku platu určují platové tabulky. V platových tabulkách určíte plat podle platové třídy a platového stupně.

Platová tabulka má dvě osy:

 • Platový stupeň se určuje podle délky započitatelné praxe
 • Platová třída se určuje podle katalogu prací

Kdo určuje výšku platových tabulek lékařů?

Ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích dostávají zaměstnanci plat. Platy primárně určuje vláda svým nařízením. Aktuálně platné je Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Lékařů se týká tabulka č. 4.

Jak byly nastavené platy lékařů v roce 2023 se můžete podívat zde.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

wdt_ID Stupeň Praxe 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída 16. třída
1 1. stupeň do 1 roku 41.380 46.530 49.580 52.550 55.790
2 2. stupeň do 2 let 42.550 47.810 50.880 53.990 57.350
3 3. stupeň do 4 let 43.800 49.150 52.260 55.500 58.970
4 4. stupeň do 6 let 45.040 50.510 53.680 57.020 60.670
5 5. stupeň do 9 let 46.370 51.940 55.160 58.640 62.380
6 6. stupeň do 12 let 47.740 53.430 56.670 60.310 64.170
7 7. stupeň do 15 let 49.170 54.970 58.330 62.030 66.050
8 8. stupeň do 19 let 50.660 56.560 59.940 63.850 68.010
9 9. stupeň do 23 let 52.180 58.210 61.670 65.710 70.010
10 10. stupeň do 27 let 53.760 59.940 63.460 67.630 72.100
11 11. stupeň do 32 let 55.430 61.740 65.300 69.650 74.270
12 12. stupeň nad 32 let 57.130 63.580 67.230 71.700 76.540

Zajímavá nabídka

LÉKAŘ/LÉKAŘKA PRO INTERNÍ ODDĚLENÍ s náborovým příspěvkem až 1 000 000 Kč!!! Plný úvazek

Jihočeský kraj

NOVĚ!!! Až 1 mil. Kč pro nové lékaře Interního oddělení. Zdvojnásobili jsme náborový příspěvek pro interní lékaře. Staňte se členem týmu Nejlepší nemocnice roku 2022 S MOŽNOSTÍ ZÍSKAT NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 300 000...

Poptat tuto pozici

Nástupní plat lékaře a zařazení do platové třídy

Nástupní plat lékaře absolventa

Nově od roku 2024 spadá absolvent medicíny do 12. platové třídy a 1. platového stupně. Nástupní plat lékaře  absolventa tak v hrubém činí 41 380 Kč. 11. platová třída byla u lékařů zrušena, a tak odpadla i nutnost zapsat se do oboru specializačního vzdělávání, která předtím podmiňovala přechod z 11. platové třídy do 12. platové třídy.

Plat lékaře po kmeni

Lékař po kmeni má minimálně 30 měsíců praxe, to odpovídá 3.platovému stupni, a podle katalogu prací se díky své kvalifikaci posouvá do 13.platové třídy (49 150 Kč).

Plat lékaře po atestaci

Lékař po atestaci má minimálně 5 let započitatelné praxe, to odpovídá 4. platovému stupni. Při 14.platové třídě se 4. platovým stupněm má lékař tarifní plat 53 680 Kč. V roce 2024 došlo k odstranění výkladové nejednoznačnosti v katalogu prací a každý lékař s atestací je nově zařazen do 14. platové třídy.

Platové třídy lékařů podle katalogu prací

Lékařská práce je rozdělena v katalogu prací podle obtížnosti do jednotlivých platových tříd. Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Lékařská posudková a revizní činnost.“ Podle nejsložitější činnosti kterou konáte Vás zaměstnavatel zařadí do příslušné platové třídy.

12. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.
13. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
14. platová třída
 1. Samostatná preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
 4. Lékařská posudková a revizní činnost.
15. platová třída
 1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 
Kompletní katalog prací ve zdravotnictví s definicí platových tříd všech zdravotnických povolání najdete zde.

Protesty a zvýšení platů zdravotníků v roce 2024

Během podzimu 2023 proběhl lékařský protest a vyjednávání České lékařské komory, Lékařského odborového klubu, a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s MZ ČR, MPSV, a nakonec i premiérem. Výsledkem vyjednávání je změna v platových tarifech (novelizace Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě z 13.12.2023), a pak navýšení prostředků na odměňování zdravotníků z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 9,8 miliard pro všechny zdravotníky pracující v akutní lůžkové péči.

Platové třídy lékařů po novelizaci

Dne 13.12.2023 Vláda ČR vydala nařízení podle kterého došlo ke zrušení 11. platové třídy, proto budou nově absolventi medicíny zařazeni rovnou do 12.platové třídy. Odpadla tak nutnost zapisovat se do specializačního vzdělávání k posunu o jednu třídu výš.

Atestovaní lékaři jsou nově automaticky zařazení do 14.platové třídy. Došlo tak k odstranění výkladové nejednoznačnosti katalogu prací, kvůli které se do vzniku nařízení z 13.12.2023 lišil přístup zdravotnických zařízení při zařazování lékařů do 14.platové třídy. Asi 50% lékařů bylo zařazených do 13.platové třídy, ačkoliv se domnívali, že díky své náplni práce mají nárok na 14. platovou třídu. Tabulkový plat se tak zvýši od 1.1.2024 o jednu třídu u několika tisíc lidí, zejména mladých lékařů.

Navýšení osobního ohodnocení

Druhým finančním příslibem je navýšení netarifní složky platu pro zaměstnance v zařízeních poskytovatelů lůžkové péče, a to bez rozdílu na právní formu zaměstnavatele. Jak právní forma zaměstnavatele ovlivňuje plat/mzdu čtěte v našem článku. Nástupní plat lékaře po škole se zvýší o 5.000 Kč, pokud mu zaměstnavatel přizná příslušné osobní ohodnocení podle uzavřené dohody. Navýšení pro lékaře po kmeni bude 8.000 Kč a 15.000 Kč pro lékaře s atestací. Bohužel, není jak právně garantovat, že tyto peníze skutečně doputují všem lékařům do platů/mezd. Proto až čas ukáže jakým způsobem a do jaké míry dojde doopravdy k naplnění této části vyjednané dohody.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

Příplatky ve zdravotnictví v platovém sektoru

Příplatky tvoří pohyblivou část platu, rozlišujeme na:

 1. nárokové (po splnění podmínek je zaměstnavatel musí vyplatit, např. příplatky za    služby, dovolenou, přesčasy, tzv. rizikový příplatek ve zdravotnictví atd.),

 2. nenárokové (závisí na rozhodnutí zaměstnavatele, např. „odměna za vynikající pracovní výsledky”, odměna k výročí, osobní příplatek a jiné)

Při souběhu více nároků na příplatky se tyto v celkovém hrubém platu sčítají. Jestli vám vznikne nárok na příplatek, je povinností zaměstnavatele jej vyplatit. Zákoník práce zná tyto nárokové a nenárokové příplatky za práci v platovém sektoru (státní zdravotnictví, fakultní nemocnice, zdravotnická zařízení typu příspěvkových organizací):

 

Podrobnosti na téma příplatky ve zdravotnictví v platovém sektoru čtěte zde.

Užitečné shrnutí

Základní platy zdravotníků v příspěvkových organizacích jsou určené vládou, která nařizuje platové tabulky lékařů. Zaměstnavatel zaměstnanci nejdříve určí platovou třídu podle náplně práce lékaře, kterou vybere na základě katalogu prací. Poté určí platový stupeň podle délky započitatelné praxe. K tomuto základnímu platu dále lze připočítat například rizikové příplatky, osobní ohodnocení, odměny, atd. Výsledný plat dostává zaměstnanec podepsat jako tzv. platový výměr. Nástupní plat po škole odpovídá 12. platové třídě a 1. stupni, další navýšení platu přijde s přibývajícími roky praxe v platových stupních. Se zvýšením kvalifikace díky kmenové zkoušce a atestační zkoušce se vždy lékař posune o jednu platovou třídu. Lékařký protest z podzimu 2023 přinesl navýšení osobních ohodnoceních u lékařů v lůžkové péči podle kvalifikace o 5, 8, resp. 15 tisíc Kč.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)