Práce po dobu mateřské/rodičovské dovolené, návrat po mateřské/rodičovské (7)

Může si matka na mateřské dovolené nebo rodič na rodičovské dovolené vydělávat? Může, pokud splňuje určité podmínky. A co se stane s jejich pracovním místem po skončení mateřské a rodičovské dovolené? Můžou se vrátit ke své původní práci ve zdravotnictví? Můžou, i když jisté specifika to má… A co když zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nechce – tajemství na závěr. 

Bizarní je jazyk zákona. Rodičovství označuje za „překážku v práci“ a péči o potomka na plný úvazek nazývá „dovolenou.“ Nejkrásnějším „příplatkem“ za rodičovské noční směny je sice spokojený úsměv vašeho dítěte, ale koruna navíc, kromě zákonných dávek, by se také hodila. K zahození není ani udržení pracovních návyků a kontaktů s lidmi. To vše zákonodárce umožňuje, práce ve zdravotnictví se nemusíte vzdát ani během mateřské a rodičovské dovolené. Jak na to? Než začnete číst dál, dovolíme si připomenout důležitost rozlišování mezi těmito dovolenými ve smyslu volna z práce a ve smyslu finančních dávek. Pojednává o tom náš článek Mateřská/otcovská/rodičovská dovolená – chcete volno, nebo peníze, nebo oboje? 

 

Kdy pracovat nesmíte 

„Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu,“ tolik Zákoník práce (ZP) v § 195, odst. 5. Všeobecně, zaměstnankyně – matka má pracovní podmínky upraveny ZP (§ 238 – 241). Je zakázáno zaměstnávat ji pracemi, které ohrožují mateřství, třeba prací přesčas. Více zde: pracovní podmínky zaměstnankyň – matek. Zakázané práce a pracoviště podrobně stanovuje Vyhláška min. zdravotnictví č. 180/2015 Sb. Zaměstnání ve zdravotnictví se bude týkat např. ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních (těhotné zaměstnankyně, kojící a matky do konce devátého měsíce po porodu). Další omezení pak může ženě určit konkrétní lékařský posudek. 

 

Pracovní činnost po dobu mateřské dovolené 

Jste na mateřské, je 6 týdnů po porodu, vy i potomek se máte čile k světu, hlídání máte, uvažujete o kratším úvazku, protože peníze jsou třeba. Můžete, žádný předpis přivýdělek na mateřské dovolené nezakazuje. Musíte jen splnit některé formální podmínky. Pravděpodobně pobíráte mateřskou – peněžitou pomoc v mateřství a nechcete o ni přijít. Ujasněte si, z jaké činnosti je vám tato dávka vyplácena. Pojišťovna vám ji zastaví, pokud v době mateřské dovolené budete pracovat v té samé činnosti u stejného zaměstnavatele, nebo v té samé činnosti podnikat (§ 16 a/, Zákona 187/2006 Sb. o nemoc. pojištění). V praxi to pro váš přivýdělek znamená:

  • u stejného zaměstnavatele – jedině v jiném druhu práce (na odlišné činnosti), než na jaký zní vaše pracovní smlouva a v odlišném pracovněprávním vztahu (na dohodu),
  • u jiného zaměstnavatele – jestli půjde o stejnou práci, jakou máte ve smlouvě u stávajícího zaměstnavatele, potřebujete jeho písemný souhlas, jiné práce jsou bez omezení,
  • podnikatelská činnost – můžete pokračovat, pokud vaše podnikání před mateřskou bylo jen vedlejší činností a platby na nemocenské pojištění vám byly odváděny ze zaměstnání. Pokud bylo hlavní činností, můžete pokračovat pomocí spolupracující osoby, nebo zaměstnance.

  

Pracovní činnost po dobu rodičovské dovolené

Cílem rodičovské dovolené podle ZP je prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel ji musí poskytnout až do dosažení 3 let dítěte, co znamená, že pracovní poměr trvá, vaše místo vás čeká. Něco jiného je rodičovský příspěvek. Je to státní sociální dávka, kterou vyplácí úřad práce, pod podmínkou vaší celodenní a řádné péče o dítě (Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře). Podmínku považuje zákon za splněnou, i když:

  • dítě do 2 let věku navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení v rozsahu do 4 hodin denně (u staršího dítěte pobyt v zařízení není časově omezen),
  • nebo má zajištěnou péčí jiné zletilé osoby (třeba chůvy nebo prarodičů)

To znamená, že vaše možnost přivydělávání je téměř neomezená. Můžete pracovat:

1) u stejného zaměstnavatele a) na stávající pracovní smlouvu. Rodičovská dovolená tím prakticky končí, také ochranná doba před výpovědí, b) na dohodu (o provedení práce, nebo o pracovní činnosti). Jde o odlišný pracovněprávní vztah, rodičovská dovolená pokračuje. Podmínkou je vykonáváni odlišných činností, než na jaké máte pracovní smlouvu.

2) u jiného zaměstnavatele – jestli půjde o stejnou práci, jakou máte u stávajícího zaměstnavatele, potřebujete jeho písemný souhlas, jiné práce jsou bez omezení,

3) jako osoba samostatně výdělečně činná, přičemž vaše podnikání bude chápáno jako vedlejší činnost (protože máte plný úvazek u zaměstnavatele), co má další výhody.

 

Návrat po mateřské a rodičovské dovolené

Když se po mateřské/rodičovské dovolené vrátím do práce, budu ji ještě mít? Když otěhotním znovu, musím ještě do práce, nebo půjdu hned na novou mateřskou? Tak nějak vypadají časté pochybnosti čerstvých rodičů. Bez obav, jste chráněni ochrannou dobou (§ 53 ZP), ve které nesmíte dostat výpověď. Kromě jiného, tato doba se týká také období těhotenství, mateřské, otcovské i rodičovské dovolené. Platí to ale jedině v hlavních pracovních poměrech na dobu neurčitou. Zaměstnavatel vám musí zachovat vaše původní pracovní místo (prac. funkci), nebo jen druh a místo výkonu práce ve smyslu pracovní smlouvy. Vzhledem k době čerpání uvedených dovolených mohou nastat tyto situace:

  1. matka se vrací do práce ihned po skončení mateřské dovolené, zaměstnanec se vrací po otcovské, nebo rodičovské dovolené, která netrvala déle než mateřská dovolená (28 týdnů při 1 dítěti, 37 týdnů při dvojčatech a vícerčatech): zaměstnavatel vám drží původní místo, funkci, vše, jak před dovolenou.
  2. rodič (matka, otec) se vrací do práce po rodičovské dovolené, která překročila délku mateřské dovolené, ale je ve lhůtě do 3 let dítěte: zaměstnavatel vám může vrátit původní práci, nebo vám musí dát jinou podle pracovní smlouvy, tj. zachovat druh a místo práce (geograficky, ve stejné obci, záleží, jak ho máte ve smlouvě definované).
  3. v běžící rodičovské dovolené prokážete zaměstnavateli nové těhotenství: nastupuje nová ochranní  doba, váš pracovní poměr musí být zachován minimálně do 3. narozenin dalšího dítěte.

Z výše uvedeného existuje jedna výjimka: zrušení zaměstnavatele, nebo jeho organizační části. V takovém případě váš pracovní poměr zaniká a máte nárok na odstupné. To ale nevylučuje, že vám zaměstnavatel nemůže nabídnout novou práci třeba v jiné pobočce firmy.  

 

Co když žena chce a může naplno pracovat navzdory mateřským povinnostem?

Je to možné. Mateřská dovolená není povinností. Ve smyslu Zákoníku práce jde o překážku v práci, při které je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně. Pokud vaše práce  ve zdravotnictví znamená např. vysokou řídicí funkci, nebo vědeckou činnost, kterou nechcete omezovat, na žádnou mateřskou dovolenou nemusíte. Díky dobrému zdravotnímu stavu vás i dítěte, příznivému rodinnému zázemí a v neposlední řadě možnosti práce formou home office, můžete tuto pracovní překážku zcela eliminovat. Potřebnou přestávku v práci v době kolem porodu lze překlenout lékařsky potvrzenou dočasnou pracovní neschopností nebo řádnou dovolenou, případně obojím. 

V tomto případě vám, samozřejmě, nebude vyplácena peněžitá pomoc v mateřství.

Následující článek série: Práce ve zdravotnictví na částečný/zkrácený úvazek, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (8)