Mzdy a platy ve zdravotnictví. Má na odměňování ve zdravotnictví vliv právní forma zaměstnavatele? (2)

S novým rokem někdy přichází navýšení ohodnocení zdravotníků. Paní Opatrná a paní Nebojácná jsou zdravotní sestry, spolužačky, mají po 5 let praxe, obě na stejné pozici, obě v krajských nemocnicích. Opatrné přidali, Nebojácné nikoliv. Je zklamaná. Co se stalo?


Kde ve zdravotnictví vyplácejí mzdu, kde plat a proč se vyplatí to vědět

Vysvětlení tajemství z fiktivního příběhu je jednoduché. Jedna ze sester dostává odměnu ve formě platu, druhá ve formě mzdy. V běžné konverzaci pojmy mzda a plat často zaměňujeme, ale ve vztahu k zaměstnavateli je třeba vědět, že mzda je odměna za práci v soukromém nebo nestátním sektoru (nejen ve zdravotnictví) a plat se vyplácí v sektoru státním a veřejném. Dělicí čárou je zdroj financování. Mzda – soukromé zdroje, výnosy podniku, zisk atd. Státní a veřejný sektor – státní a veřejné rozpočty, tj. daňoví poplatníci. Co je mzda a plat definuje Zákoník práce, § 109 Mzda, plat a odměny z dohody, více zde. Když stát zdravotníkům přidá, bývá tato skutečnost hodně medializovaná. Paní Nebojácná sledujíce média si neuvědomila, že jejím zaměstnavatelem není stát, ale někdo jiný, proto jí přidáno nebylo.

 

Rozhodující je právní forma. Jak ji zjistím? 

Kdo si pozorně přečte § 109 zákoníku práce, zjistí, že podmínkou vyplácení platu není jen státní, anebo veřejná forma vlastnictví zaměstnavatele, ale také jeho právní forma příspěvkové organizace. Paní Nebojácná je zaměstnankyní nemocnice – akciové společnosti, kterou vlastní kraj, tudíž za práci ve zdravotnictví dostává mzdu. Právní forma bývá součástí názvu organizace, nejčastěji se jedná o „s.r.o.“ – společnost s ručením omezeným, „a.s.“ – akciovou společnost, „p.o.“ – příspěvkovou organizaci). Podle názvu nebo IČO (identifikační číslo organizace) lze právní formu každé organizace jednoduše ověřit v online registrech (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik). 


Právní formu znám, k čemu mi to bude? 

V nestátní sféře je odměna za práci ohraničená pouze zdola formou minimální a zaručené mzdy. Všechno navíc je věcí dohody se zaměstnavatelem, nebo jsou mzdové podmínky pro všechny zaměstnance dojednané v kolektivní smlouvě mezi odborovou organizací a firmou. Mzdy mohou výrazně překročit státní platy, ale také padnout pod ně. Naproti tomu pro zdravotnická zařízení zřizovaná státem a územními celky (kraji, obcemi) je povinný tabulkový odměňovací systém, tj. tarifní platy. Výše platů zdravotníků, ale také kariérní platový postup, se zde odvíjí dle přesně určených kritérií.  

 

Zvyšování platů a mezd ve zdravotnictví

Abychom se vyhnuli zklamání, že vládou oznámené zvýšení platů zdravotníků se nás netýká, je důležité znát právní formu svého zaměstnavatele. Pokud pobírám plat ve státní nebo veřejné příspěvkové organizaci, mohu se začít těšit. Pokud mám mzdu v nestátním zdravotnictví, její zvýšení nezávisí na vládě, ale na dohodě se zaměstnavatelem /individuální nebo kolektivní – prostřednictvím odborové organizace/.

 

Není možné jednoznačně určit, který systém odměňování ve zdravotnictví je příznivější. Oba mají výhody i nevýhody, které si podrobněji rozebereme v následujících článcích.

Následující článek série: Mzdy ve zdravotnictví a jejich výše (3)