Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Platy lékařů 2023

Jaké jsou platy lékařů v České republice? Podívejte se na platové tabulky lékařů. Najdete v nich platové třídy lékařů a platové stupně.

Kdo určuje výšku platových tabulek lékařů?

Ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích dostávají zaměstnanci plat. Platy primárně určuje vláda svým nařízením. Aktuálně platné je Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Lékařů se týká platová tabulka č. 4.

 

Platová tabulka pro lékaře

Platová tabulka má dvě osy:

 • Platový stupeň se určuje podle délky započitatelné praxe
 • Platová třída se určuje podle katalogu prací
 

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

wdt_ID Stupeň Praxe 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída 16. třída
1 1. stupeň do 1 roku 41.380 46.530 49.580 52.550 55.790
2 2. stupeň do 2 let 42.550 47.810 50.880 53.990 57.350
3 3. stupeň do 4 let 43.800 49.150 52.260 55.500 58.970
4 4. stupeň do 6 let 45.040 50.510 53.680 57.020 60.670
5 5. stupeň do 9 let 46.370 51.940 55.160 58.640 62.380
6 6. stupeň do 12 let 47.740 53.430 56.670 60.310 64.170
7 7. stupeň do 15 let 49.170 54.970 58.330 62.030 66.050
8 8. stupeň do 19 let 50.660 56.560 59.940 63.850 68.010
9 9. stupeň do 23 let 52.180 58.210 61.670 65.710 70.010
10 10. stupeň do 27 let 53.760 59.940 63.460 67.630 72.100
11 11. stupeň do 32 let 55.430 61.740 65.300 69.650 74.270
12 12. stupeň nad 32 let 57.130 63.580 67.230 71.700 76.540

Orientační zařazení v platové tabulce lékařů

 • Absolvent medicíny spadá do 11. platové třídy 1.stupně (38 980 Kč), avšak ihned po zapsání do oboru specializačního vzdělávání se posune do 12.platové třídy. (41 380 Kč)
 • Lékař po kmenové zkoušce má minimálně 30 měsíců praxe, to odpovídá 3.platovému stupni, a podle katalogu prací se posouvá do 13.platové třídy (49 150 Kč)
 • Lékař po atestaci má minimálně 5 let započitatelné praxe. Aktuálně panuje výkladová nejednoznačnost jestli se posouvá lékař s atestací do 14. platové třídy a zdravotnická zařízení k tomuto posunu přistupují různě. Při 14.platové třídě se 4. platovým stupněm má lékař tarifní plat 53 680 Kč.

Katalog prací pro lékaře

Lékařská práce je rozdělena v katalogu prací podle obtížnosti do jednotlivých platových tříd. Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Lékařská posudková a revizní činnost.“ Podle nejsložitější činnosti kterou konáte Vás zaměstnavatel zařadí do příslušné platové třídy.

11. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
12. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
13. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
 3. Samostatná preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 4. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
 5. Lékařská posudková a revizní činnost.
14. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče v příslušném specializovaném oboru spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
15. platová třída
 1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Užitečné shrnutí o platech lékařů

Základní platy lékařů v příspěvkových organizacích jsou určené vládou, která nařizuje platové tabulky lékařů. Zaměstnavatel zaměstnanci nejdříve určí platovou třídu podle náplně práce lékaře, kterou vybere na základě katalogu prací. Poté určí platový stupeň podle délky započitatelné praxe. K tomuto základnímu platu dále lze připočítat například rizikové příplatky, osobní ohodnocení, odměny, atd. Výsledný plat dostává zaměstnanec podepsat jako tzv. platový výměr.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)