Právopedie: Protiprávnost DPČ/DPP (5)

Nedostatečné personální zabezpečení zdravotních služeb je často řešeno obcházením zákoníku práce, a to formou uzavírání dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce (DPČ/DPP). Pokud však lékař v rámci těchto dohod vykonává činnost, která se neliší od podstaty činnosti, kterou vykonává také na základě pracovní smlouvy, je taková dohoda neplatná. Uvedené není pro většinu lékařů žádná novinka, věděli jste však, že po zaměstnavateli je možné požadovat náhradu případné škody, která vám takovým jednání vznikne, a to až 3 roky zpětně?

 

ZÁKONNÉ OMEZENÍ

Zákoník práce výslovně uvádí: „Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.“. Pokud má tedy lékař u svého zaměstnavatele uzavřenou pracovní smlouvu s druhem práce „lékař“ a jiné obdobné varianty a v DPČ/DPP má uvedeno například „výkon ústavní pohotovostní služby“, jedná se o výkon práce, která je stejně druhově vymezena jako práce konaná na základě pracovní smlouvy. Jiným (přípustným) druhem práce by byla například IT správa či administrativní činnost (nesouvisející s poskytováním zdravotních služeb) apod.

(Viz § 34b odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

 

DŮSLEDKY

Uzavírání neplatných dohod má nežádoucí důsledky zpravidla pro zaměstnance, u kterého obvykle dochází k protiprávnímu způsobu odměňování.

V rámci DPČ/DPP bývá odměna často sjednána prostřednictvím hodinové sazby, která nijak nereflektuje práci přesčas, noční práci, práci ve dnech pracovního klidu apod., navíc se dotčenému zaměstnanci tato práce nezapočítává do přesčasů v rámci základního pracovního poměru a do průměrného výdělku, ze kterého se počítají například náhrady za dovolenou, náhrady po dobu trvání pracovní neschopnosti, odstupné apod.

 

S ohledem na to, že náhradu škody je možné požadovat až tři roky zpětně, pohybují se dlužné částky způsobené protiprávním krácením odměny lékaře z důvodu uzavírání neplatných dohod obvykle v řádech statisíců korun.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Zaměstnanec je v právních vztazích považován za slabší smluvní stranu, proto nemusí mít obavu, že bude v případném soudním řízení, v rámci kterého se bude domáhat náhrady škody (viz výše), sankcionován ze strany soudu za to, že na uzavření nezákonné dohody (DPČ/DPP) přistoupil.

Následující článek série: Právopedie: Dřívě vyslovené přání (6)

 

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz