Vlastní ambulance: Proč jsem se stal ambulantním specialistou (2)

PROČ JSEM SE STAL SOUKROMÝM LÉKAŘEM?

V roce 1988 probíhaly soudní procesy s lékaři, kterým spočítali lahve alkoholu, bonboniéry a další nesmysly. Straničtí funkcionáři vyvázli v závažných korupčních kauzách pouze s napomenutím.

Ve zdravotnických novinách na téma těchto nepřátelských kauz vůči lékařům vzniklo diskuzní fórum „ Anatomie úplatku.“
Tohoto fóra jsem se aktivně zúčastnil a závěry všech příspěvků jednoznačně prosazovaly nezbytnost zavedení soukromých praxí pro lékaře. Režim již tuto variantu začal připouštět.

Vše se ale urychlilo po listopadu 1989, kdy bylo zřejmé , že lékaři pracující v ambulancích poliklinik OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví ) finančně subvencují administrativu těchto zařízení.

Ihned po přijetí legislativní možnosti se stát soukromým lékařem jsem se jednoznačně pro tuto variantu v roce 1992 rozhodnul. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byla možnost se svobodně rozhodovat a provozovat lékařskou praxi lege artis . Po překonání všech obstrukcí nastavených Ministerstvem pro privatizaci, řady jednání se zdravotními pojišťovnami, bylo možno privátní praxi otevřít.

Velkou a neocenitelnou výhodou byla těsná spolupráce s lékaři, kteří měli s privátní praxí zkušenosti z první republiky. Zde musím zmínit dvě jména – MUDr. M. Šilhan a MUDr. Tautermann, ke kterým se připojil i MUDr. Jaroslav Vaněk. Tito lékaři formovali sdružení ambulantních specialistů jako pokračovatele Spolku pokladenských lékařů. V tomto odkazu pokračuje i SAS (Sdružení ambulantních specialistů) jako důstojný následovník . Našim krédem je korektní přístup k pacientům, vztah se zdravotními pojišťovnami na podkladě vzájemného respektu, kolegiální vztah s ostatními lékaři, ale současně i právo na spravedlivou odměnu za provedenou práci.

Svého rozhodnutí stát se soukromým lékařem jsem nikdy nelitoval a všem lékařům, kteří si chtějí tuto variantu vybrat, přeji hodně štěstí. Velmi žádoucí je členství v profesní organizaci jako je SAS, který je oporou v dohodovacích jednáních o cenách za provedenou práci i oporou při problémech se zdravotními pojišťovnami. Velkou výhodou a cílem je, když vaše děti mohou praxi převzít, jako pokračovatelé rodinné firmy.

MUDr. Jiří Nedělka
Primář Rehabilitačního centra, neurologie a ordinace pro léčbu bolesti

Následující článek série: Vlastní ambulance: Proč je dobré se stát ambulantním specialistou (3)