Mateřská/otcovská/rodičovská – chcete volno, nebo peníze, nebo oboje? Základní pojmy (6)

Jestli pracujete ve zdravotnictví, nejspíš víte, jaké to je, zdlouhavě vysvětlovat třeba výsledky krevních testů, přičemž pacient zná jedině to, že krev je červená. Zdravotnice si vybavuje „mateřskou,“ mzdová účetní neví kam dřív skočit a ona si plete mateřskou dovolenou s peněžitou dávkou v mateřství. Setkáváme se s tím často, proto vás zveme na krátkou exkurzi základních pojmů, ať mzdové účetní trochu ulevíme…   

 

Základní pojmy a předpisy – mateřská, otcovská, rodičovská

„Mám mateřskou…“ Co to znamená? Je to pracovní volno nebo finanční dávka? Podobně „otcovská“ a „rodičovská dovolená“. Udělejme si jasno. Při jednání se zaměstnavatelem a úřady se vám to může hodit. Vztahy zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu v oblasti rodičovství upravují předpisy:

Mateřská dovolená vs. peněžitá pomoc v mateřství (hovorově „mateřská”)  

Mateřská dovolená je překážkou v práci, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v rozsahu 28 týdnů, a porodila-li zároveň více dětí, v rozsahu 37 týdnů (obecná délka mateřské dovolené). Nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena dřív, než 6 týdnů po porodu. O mateřskou dovolenou žena nežádá, jen ji v práci oznamuje. Když splňuje podmínky zákona o nemocenském pojištění (§ 32), má nárok na „mateřskou“ – peněžitou pomoc v mateřství. Vyplácí ji ČSSZ (resp. OSSZ – okresní správa sociálního zabezpečení). Těhotná zaměstnankyně, nebo matka, může mít ještě nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (§ 42, zák. 187/2006). Některé práce jsou tímto zaměstnankyním zakázány přímo ze zákona, nebo mohou být označené jako nevhodné na základě lékařského posudku. Více zde: pracovní podmínky zaměstnankyň – matek. V takovém případě je zaměstnavatel povinen ženě přidělit jinou, odpovídající práci. Jestli je táto „náhradní“ práce méně placená, rozdíl ji formou zmíněného příspěvku dorovnává ČSSZ. 

 

Otcovská dovolená vs. dávka otcovské poporodní péče (hovorově „otcovská“)

Je také překážkou v práci, kdy zaměstnavatel povinně omlouvá nepřítomnost v práci otce v rozsahu 2 týdnů. Finanční „otcovskou“ – dávku otcovské poporodní péče, vyplácí ČSSZ. Nárok na ní vzniká účastí na nemocenském pojištění a zapsáním otce do rodného listu dítěte.

 

Rodičovská dovolená vs. rodičovský příspěvek (hovorově „rodičovská“, „rodičák“)

Cílem rodičovské dovolené je prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel je povinen ji poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, nejdéle do dosažení 3 let věku dítěte. Rodičovskou dovolenou mohou rodiče čerpat současně. Nárok na rodičovský příspěvek zakládá pouze nejmladší dítě a je ohraničený celkovou sumou 300 000 Kč. Měsíční výši si rodič volí sám a celý příspěvek musí vyčerpat nejpozději do 4 let věku dítěte. Více zde: rodičovský příspěvek.

 

Kdo mi to vybaví

Každá mateřská, otcovská i rodičovská začíná u lékaře. Zaměstnání ve zdravotnictví vám poskytuje výhodu, máte to blízko… 

  • Mateřská dovolená: formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství vám vystaví gynekolog a potvrdí v ní očekávaný termín porodu. Den nástupu na tuto finanční dávku a současně na mateřskou dovolenou si určuje žena sama, a to v rozmezí od počátku osmého do počátku šestého týdne před porodem. Žádost odevzdáte svému zaměstnavateli, čímž je vaše mateřská dovolená oficiálně oznámena. Zaměstnavatel k ní připojí předepsané podklady a neprodleně ji předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. 
  • Otcovská dovolená: o ni musíte zaměstnavatele požádat. Formulář žádosti o dávku otcovské poporodní péče najdete na stránkách ČSSZ, případně vám ho dá zaměstnavatel). Vyplníte. Další postup se shoduje s mateřskou…
  • Rodičovská dovolená: taktéž o ni žádáte zaměstnavatele. O rodičovský příspěvek ale požádáte bezprostředně příslušný okresní úřad práce, nebo vše vybavíte online na stránkách Jednotného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

V případě, že jste OSVČ (nemáte zaměstnavatele ani nejste v evidenci úřadu práce), pak si všechny formality musíte vybavit samostatně. 

 

Na co si dát pozor – správnost a včasnost vyřízení, rovnost zacházení

Situací, které mohou nastat v pracovněprávních vztazích v souvislosti s rodičovstvím, je tolik, že je nemožné je všechny vyjmenovat, natož popsat v jednom článku. Důležité je mít přehled ve svých právech, abyste věděli, jak v různých situacích postupovat. Uveďme některé rizikovější oblasti:

  1. Včasné předání, kompletnost a správnost vyplněných dokladu. Závisí na tom délka vyřízení vašich nároků. Jako příjemce dávky máte také povinnost – bez zbytečného odkladu hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, zánik, trvání nebo změnu nároků.
  2. Jestli váš zaměstnavatel (třeba malá nestátní ambulance) nedisponuje účetními a právníky a výše uvedené formality zabezpečuje sám, nebo externí firmou, ověřte si pro jistotu, zda informace a doklady uvedené v bodě 1 putují, jak mají.
  3. Dejte si pozor na rovnost zacházení v zaměstnání v případě těhotenství.

Nutno podotknouti, že menší zaměstnavatel se může dostat do existenciálních problémů, když mu své těhotenství oznámíte na poslední chvíli. Nejlepší variantou je vždy problémům předcházet, řešit je smírčí cestou a udržovat si v zaměstnání dobré vztahy.

 

Následující článek série: Práce po dobu mateřské/rodičovské dovolené, návrat po mateřské/rodičovské (7)