Vlastní ambulance: Už jsem začal, na co si dát pozor (8)

Už jsem začal fungovat. Kde brát informace.

Chcete-li vidět všechny zákony a vyhlášky, podle nichž fungujeme, nahlédněte do Knihovny zdravotnické legislativy na webu www.lkcr.cz.

Že jich tam je hodně? Ano. To ale ještě neznamená, že musíte číst všechny.
Mnohé z nich jsou z pohledu jednotlivého ambulantního specialisty velmi obecné a „zastřešující“, tj. je dobré vědět, že existují, ale studovat je nemusíte.
Některé totiž obsahují body, které automaticky najdete ve svých medicínských softwarech, v nichž povedete zdravotnickou dokumentaci, tj. není třeba je hledat jinde.
O jiných se dozvíte automaticky tak, že Vás na povinnosti z nich plynoucí upozorní příslušná instituce (např. pravidelné roční výkazy pro Národní zdravotnický registr).
Které je ale dobré si projít?

Upozorním na ty hlavní:
1. Vyhláška MZ o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
2. Vyhláška MZ o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
3. Vyhláška MZ o zdravotnické dokumentaci
4. Vyhláška MZ o dispenzární péči.
5. Vyhláška MZ o rámcových smlouvách
6. Vyhláška MZ – seznam výkonů
7. Úhradová vyhláška MZ pro letošní rok

Ve výše zmíněných vyhláškách pod body 1. až 4. si stačí projít ty části, které se týkají jen ambulantních specialistů, či jen vašeho oboru.
V bodě 5 je uvedena vyhláška, podle níž následně vznikly vzorové smlouvy všech zdravotních pojišťoven. Ty, které platí dnes, najdete na webu www.sasp.cz v článcích mezi listopadem 2014 a květnem 2015. Budete-li navazovat vlastní smlouvu se ZP, je třeba si ohlídat, aby se od těchto vzorů neodlišovala. Obsahují totiž řadu mechanismů, které se nám podařilo vyjednat a které vás budou chránit.
Jak je uvedeno jinde, seznam výkonů (bod 6.) je základním dokumentem pro vykazování péče.
Vyplatí se si ho aspoň prolistovat.
A úhradová vyhláška platící pro právě aktuální rok (bod 7.)? Asi nejlepší cestou, jak ji dobře znát, je pročíst si příslušné články na www.sasp.cz. Nebo aspoň její základní pravidla. Ta platící pro letošek najdete v článku na tomto webu pod datem 15.3.2021.

Závěrem se asi sluší upozornit, že tento výčet není kompletní. Existuje řada dalších pravidel, která musíme dodržovat. Např. Interní audit, GDPR, atd. atd.
Pokud ale budete znát a dodržovat ta výše uvedená, velmi snadno např. opět s pomocí webu www.sasp.cz doladíte ten zbytek.

MUDr. Zorjan Jojko

Následující článek série: Vlastní ambulance: Dlouhodobé plány soukromé praxe a její předání (9)