Nezbytné formální kroky po ukončení medicíny

V momentě, kdy složíte poslední státnici, se změní spousta věcí. Věta „jestli to jednou dostuduju…“ už přestane platit a brzy se budete muset vrhnout do víru pracovního života. To s sebou nese řadu povinností, v nichž je někdy těžké se vyznat. Pokud se tedy chcete zorientovat v tom, co vás po škole čeká, zde najdete shrnutí těch nejdůležitějších informací.

Spolek Mladí lékaři provedl průzkum Medici 2020 – Kompetence a preference, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že více než 50 % všech mediků pokládá svoje informace v tematických oblastech týkajících se specializačního vzdělávání, rezidenčních míst, pracovněprávních záležitostí obecně a trestněprávní odpovědnosti lékařů za nedostatečné. A právě proto se těmto tématům budeme věnovat. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou tématiku, bude rozdělena do několika článků. Zde se podíváme na to, co váš čeká po úspěšném ukončení studia na lékařské fakultě.

Titul MUDr.

Pro získání titulu není třeba čekat na promoci. Titul MUDr. získáváte okamžitě po složení poslední státní zkoušky. Promoce je pouze ceremoniálním završením studia, kdy do vlastních rukou obdržíte svůj diplom. Ten je důležitý do budoucna pro prokázání svého lékařského vzdělání. Samozřejmě může nastat situace, kdy budete potřebovat prokázat ukončení studia dříve, než si diplom budete moct převzít (například při nástupu do práce krátce po složení státnic). V takovém případě vám studijní oddělení lékařské fakulty může vystavit potvrzení o ukončení studia.

Status studenta a úřad práce

Ne každý touží hned po ukončení studia nastoupit do práce. Po náročném závěrečném ročníku jsou poslední prázdniny zasloužené a také nejspíše nejdelší, které vás na dlouhou dobu čekají. V tomhle ohledu je důležitý mít tzv. status studenta, a to zejména vzhledem k povinnosti hrazení veřejného zdravotního pojištění. Ten náleží čerstvému absolventovi ještě do konce následujícího měsíce po poslední státnici. Datum promoce a převzetí diplomu na něj nemají žádný vliv. Po vypršení statutu studenta je třeba podniknout jeden z následujících kroků:

  • nastoupit do zaměstnání (v takovém případě odvádí za zaměstnance pojistné zaměstnavatel);
  • nahlásit se jako nezaměstnaný na úřadu práce podle místa svého trvalého pobytu;
  • hradit si pojistné sám, jako osoba bez zdanitelných příjmů, a to v současné výši 2052 Kč měsíčně.

Zápis do České lékařské komory

Další formální krok, který vás po ukončení studia čeká, je zápis do České lékařské komory (ČLK). Ten je povinný pouze v případě, že poskytujete zdravotní péči v ČR. Rozhodnete-li se tedy odejít do zahraničí nebo působit mimo poskytování zdravotní péče, zápis není nutný. Provádí se u okresního sdružení ČLK podle místa výkonu práce. Je proto vhodné se zápisem počkat až do chvíle, kdy budete vědět, na které pracoviště nastoupíte.

Celé problematice se věnoval na Konferenci Mladých lékařů 2021 předseda spolku MUDr. Martin Kočí; záznam nejen jeho přednášky o nástupu do praxe, ale i mnoho dalších zajímavých přednášek naleznete zde.

Marie Stará