Čeští zdravotníci se potýkají s vyhořením

Podle průzkumu Sekce mladých lékařů České lékařské komory je každý druhý zdravotník na pokraji vyhoření. Chybějící základní psychohygiena vede k vysoké fluktuaci na pracovištích a ohrožuje kvalitu práce. Ačkoli je celá řada možností, jak o zdravotníky pečovat a jak je podpořit, plošně nejsou tyto služby dostatečné.

Od lékařů a sester se očekává kompetence, klid v kritických situacích i empatie k pacientům, kteří je vnímají jako maják a důvěřují jejich rozhodnutí. Musí zvládat vyšší míru stresu než lidé v jiných povoláních, včetně situací, kdy přes veškerou snahu nedokáží pomoci. 

Proto se o zdravotnících často mluví jako o andělech a jejich práci jako o poslání. Přitom jsou to hlavně profesionálové v péči o druhé. Ačkoli lidskost je jejich silnou motivací, někdy pro ně bývá složité udržet si hranice a přepnout se od příběhů, kterých jsou v pracovní době součástí.

I když na ně práce ve směnném provozu klade vysoké nároky, někteří z nich nemají k dispozici pravidelné supervize a přístup k dostatečné psychohygieně. Na jedné straně na ně tlačí vedení nemocnic, na straně druhé pacienti žádají empatický a profesionální přístup. Situace je alarmující také proto, že zdravotníci nemají dostatek volného času na své zájmy a rodiny. 

Organizace Srdcem Robinson je tu proto, aby zdravotníkům pomohla sladit profesní život s jejich vlastními potřebami a nezbytnou psychohygienou. Zkušení lektoři učí pečující personál propojit osobní život s profesí tak, aby je stále naplňovala a inspirovala. Cílem cyklu workshopů „ZDRAVOTNÍK BUDOUCNOSTI“ je, aby se nepřestávali těšit nejen do práce. 

Ve 4 navazujících sebezkušenostních workshopech společně se sestřičkami a bratry lektoři sestavují žebříček osobních hodnot a soustředí se na nastavení hranic. Hledají výhody dosavadních profesních i životních zkušeností. Věnují se emocím, otevřené komunikaci, péči o sebe i prevenci vyhoření. V roce 2024 plánují pečovat až o 2 000 zdravotníků. 

 „Uvědomování si vlastních hodnot a možností je u zdravotníků zásadní pro prevenci syndromu vyhoření. Také zdravotník má srdce a duši, o které je třeba se starat a pečovat tak, aby se z něj nestal opuštěný trosečník. Díky profesionálně vedeným a odborně zaměřeným workshopům pro zdravotníky můžeme vytvářet kvalitnější a laskavější zdravotní péči,“ říká odborná garantka organizace Mgr. Markéta Zemanová, zdravotnice, porodní asistentka. 

Společným cílem organizace Srdcem Robinson a zdravotníků je kvalitní péče o pacienty, spokojenost na pracovišti, psychická stabilita a odolnost zdravotnického personálu a celkové zvýšení povědomí o hodnotě této profese. To vede ke snížení rizika psychických poruch a syndromu vyhoření a současně zvyšuje potenciál růstu každého zdravotníka

Taková podpora je v českém zdravotnictví podle odborníků potřebná právě proto, že otevírá témata, která český systém zanedbává. „Jsou na ně kladeny velké nároky ze stran nemocnic ale i rodičů a rodin. Nikdo s nimi soustavně nepracuje. Nemají dostatečnou potřebnou psychohygienu, jsou na všechno sami,“ říká zakladatelka organizace Tereza Robinson.

Díky workshopům zdravotníci získají větší uvědomění svých kompetencí a síly lidskosti, efektivní nástroje, jak ustát své vlastní emoce i čelit emocím druhých. Zároveň načerpají tipy, jak o sebe pečovat a zlepší se jejich vnímání smyslu vlastní práce. Na kurzech Srdcem Robinson dokáží lektorky navodit příjemnou atmosféru pro poznání sebe a práci s vlastními emocemi. Komunikační dovednosti dokáží posunout na respektující úroveň. Zdravotníkům bych přála, aby si to báječně užili stejně jako my a odnesli si cenné informace a dovednosti, říká Renata B.- zástupkyně vrchní sestry.


Srdcem Robinson

https://srdcemrobinson.cz/

Organizace Srdcem Robinson pečuje o psychickou stabilitu rodin a zdravotníků, kteří se starají nejen o vážně nemocné děti. Poskytujeme odbornou pomoc v těžkých životních situacích. Jsme tým profesionálních koučů, interventů a terapeutů. Mezi nás patří také lékaři a zdravotníci. Nabízíme individuální konzultace, workshopy i podpůrné skupiny.

Pečujícímu personálu poskytuje psychologickou péči a příležitost k seberozvoji. Program získal podporu ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí.