Právopedie: Lékařská praxe (9)

Zakládání vlastní lékařské praxe může být pro mnohé velice komplikovaným a spletitým procesem, ve kterém není snadné se zorientovat. Co si musí každý, kdo zakládá praxi ujasnit hned na začátku? A jakým způsobem je možné získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb?  

 

POSKYTOVATEL JAKO FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA

Každý, kdo si chce založit samostatnou lékařskou praxi a stát se tak poskytovatelem zdravotních služeb musí zvážit, zda chce zdravotní služby poskytovat jako fyzická podnikající osoba (poskytovatel = lékař) nebo prostřednictvím právnické osoby, kterou je zpravidla společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Zakladatelem právnické osoby a jejím společníkem či jednatelem může být i osoba bez medicínského vzdělání, která pro účely poskytování zdravotní péče příslušné odborníky v rámci společnosti zaměstná.

 

POSTUP ZALOŽENÍ PRAXE
 1. V případě, kdy se lékař rozhodne poskytovat zdravotní služby prostřednictvím právnické osoby, musí tuto právnickou osobu, tj. společnost s ručením omezeným nejprve založit. Za účelem založení společnosti je třeba především vyhotovit společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, a to formou notářského zápisu. Společnost následně vzniká zápisem do obchodního rejstříku.
 2. K tomu, aby mohl poskytovatel poskytovat zdravotní služby (ať už jako fyzická či právnická osoba), potřebuje získat tzv. oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které uděluje krajský úřad, v jehož správním obvodu je příslušné zdravotnické zařízení.

  K tomu, aby krajský úřad oprávnění poskytovateli udělil je třeba splnit všechny podmínky stanovené zákonem o zdravotních službách a souvisejícími prováděcími právními předpisy.

  Mezi požadavky, které je třeba pro účely získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb splnit, patří zejména: doložení oprávnění k užívání zdravotnického zařízení, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení, splnění požadavků na minimální personální zabezpečení, stanovení odborného zástupce, vyloučení zákonných překážek, které by udělení oprávnění bránily, schválení provozního řádu příslušnou hygienickou stanicí apod.

  (Viz § 16 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

   

 1. Je také vhodné sjednat smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s příslušnými zdravotními pojišťovnami.

Proces založení lékařské praxe obvykle trvá cca 2-3 měsíce, v závislosti na tom, zda je třeba zakládat s.r.o. či nikoliv a zda má poskytovatel k dispozici příslušné podklady, jako je například schválený provozní řád apod.

Následující článek série: Právopedie – Mlčenlivost (10)

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz