Opustí až 15% českých lékařek a lékařů své povolání kvůli rodičovství?

Sladit práci ve zdravotnictví s rodičovstvím je zřejmě obtížnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Alespoň to naznačuje nejnovější průzkum Rodičovství v medicíně Spolku Mladí lékaři. Rodiče – lékařky a lékaři, se potýkají s výzvami, které často mohou ovlivňovat jejich názor na změnu zaměstnavatele, či dokonce opuštění profese. To je pro naše zdravotnictví potenciálně velká a nebezpečná ztráta. 

Průzkumu se zúčastnilo 3 400 lékařů a lékařek. Vyplynulo, že slaďování profesní dráhy a rodičovství nejvíce ovlivňuje kariéru rodiče v roli tzv. primárního pečovatele, tedy toho kdo se stará o potomstvo nejvíce. Nic překvapivého na úvod.

Téměř ve všech případech (až 98 %) byla přitom primárním pečovatelem žena. Potřeba vzít v potaz, že mezi absolventy medicíny je žen/lékařek aktuálně až kolem 70%. Pokud vypadnou z pracovního procesu, můžeme mít v budoucnu větší problémy se zajištěním dostupnosti zdravotnictví.

Téměř polovina respondentů (47 %) při výběru své specializace brala podle svých odpovědí v úvahu případné rodičovství. Přitom však až 27 % respondentů uvažuje o změně své lékařské specializace v souvislosti s rodičovstvím. V případě primárních pečovatelů je to dokonce 34 %, zatímco mezi rodiči, kteří nejsou primárními pečovateli, pouze 19 %. Mateřství a medicína tedy evidentně vedou k úvahám, které mohou působit na pracovním trhu nemalý pohyb.

Celkem 15 % dotázaných uvažuje, že z rodinných důvodů opustí povolání lékaře. U absolventek/absolventů medicíny je to dokonce až 21 %.

Velmi obtížně se skloubí pohotovostní služby s péčí o rodinu. Celkem 62 % dotázaných si myslí, že to není možné. Ženy s dětmi preferují směny délky 12 hodin, zatímco muži s dětmi se přiklánějí k 24hodinovým službám.

Lékařky a lékaři bez dětí nejčastěji pracují na lůžkovém oddělení. V případě, že je osoba primárně pečující rodič, pracuje nejčastěji na ambulanci (51 %). Naopak, pokud rodič není primární pečovatel, pracuje mnohem častěji také na operačních sálech (37 % vs. 11 %). Mezi lékařkami s dětmi průzkum ukázal nižší zastoupení na operačních sálech a současně vyšší podíl těch, které se věnují administrativní práci. Rodičovství a chirurgie je tedy zřejmě obtížná kombinace při současném nastavení systému.

Průzkum zjišťoval, jaké zaměstnanecké benefity považují lékaři za přínosné pro slaďování svého povolání s rodičovstvím. Nejčastější odpovědí byl zkrácený pracovní úvazek (77 %), zařízení péče pro děti do 3 let věku v areálu (67 %) a flexibilní pracovní doba (66 %).

Pro náš pracovní portál bylo velmi zajímavé zjištění, že až 43 % respondentů zvažuje změnu zaměstnavatele v souvislosti s rodičovstvím. V případě primárního pečovatele je tento podíl 46 %, zatímco u ostatních rodičů je to pouze 27 % osob.

Závěr analýzy, který sestavila Iniciativa pro efektivní zdravotnictví apeluje na nutnost změn v organizačních strukturách a pracovní kultuře, které usnadní slaďování profesního a rodinného života, a mohou tak přispět k efektivitě a stabilitě zdravotnického personálu. 

Celou analýzu čtěte na stránkách Iniciativy pro efektivní zdravotnictví, z.s.

Průzkum Rodičovství v medicíně –  tisková zpráva k nalezení na webu mladilekari.cz