Neziskové organizace mediků a lékařů ve zdravotnictví

Koronavirová pandemie nám mimo mnohé jiné ukázala, proč je tak důležitá existence nevládních organizací, jakými jsou tzv. neziskovky. Jejich hlavní výhodou je flexibilita a možnost rychlé realizace změn. Neziskový sektor se snaží pokrýt problémy a oblasti, které stát nechce, nemůže nebo neumí efektivně řešit, a ve zdravotnictví tak zaujímá důležitou roli. Níže bychom vám chtěli představit několik zdravotnických neziskových organizací, abyste si mohli udělat lepší představu o šíři problematik, které pokrývají.

Lékařské výjezdy v Ugandě

Nezisková organizace EMOTER – Essential Medical Outreach & Treatment Rescue propojuje zdravotníky z České a Slovenské republiky a Ugandy během lékařských výjezdů. Místní lidé v této středoafrické zemi obvykle nemají dobrý přístup k lékařské péči a často ani k lékům samotným tak, jak jsme zvyklí my v našich podmínkách. Ugandští lékaři společně s českými a slovenskými dobrovolníci pak společně vyjíždějí na pravidelné výjezdy do odlehlých vesnic v regionu Nebbi. Během misí ošetřují rány a základní onemocnění, poskytují léky, provádějí laboratorní testy i očkují. Jejich cílem je také postupná edukace místní komunity v péči o zdraví a šíření povědomí o prevenci nemocí, tak aby se kvalita života místních občanů zlepšovala a časem si byli schopni pomoci nejlépe sami.

Široká veřejnost získává lepší povědomí o prevenci

U nás o prevenci školí laickou veřejnost už přes sedm let nezisková organizace Loono. Na počátku stála kampaň #prsakoule, která se zaměřuje na edukaci ohledně samovyšetřování v rámci prevence onkologických onemocnění. Dnes už má Loono na kontě celou řadu dalších kampaní a témat týkajících se například kardiovaskulární prevence nebo sexuálního a reprodukčního zdraví. Během pandemie potom v Loono skutečně potvrdili, že neziskovky dokážou na aktuální dění reagovat bleskově – a to konkrétně rozšířením svého portfolia o kvalitní online webináře.  

Medici se zapojují do “street medicine” a destigmatizace lidí bez domova

Skupina mediků z různých ročníků v Praze a Brně chodí několikrát týdně v rámci projektu Medici na ulici do terénu ošetřovat lidi bez přístřeší. Zaměřují se na poskytnutí základního ošetření osobám v nouzi se sníženým přístupem ke zdravotní péči. Medici se tak pod vedením zkušených kolegů i lékařů učí ošetřovat chronické rány a základní onemocnění, doporučit, kdy už je potřeba vyhledat urgentní lékařské ošetření, a v neposlední řadě komunikovat s různorodými typy pacientů. Starají se tak nejen o pomoc lidem na okraji společnosti, ale zároveň i o edukaci budoucích zdravotnických profesionálů v přívětivé a lidské péči o pacienty. 

Nebojíme se mluvit o duševním zdraví

Tak zní slogan neziskové organizace Nevypusť duši, která se zaměřuje na šíření prevence v oblasti péče o duševní zdraví. Věří totiž, že duševní zdraví je podstatnou součástí spokojeného života, stejně tak jako fyzické zdraví. Proto pořádají workshopy ve školách, firmách a také pro širokou veřejnost, na nichž otevírají kontroverzní témata týkající se duševních onemocnění. Jejich cílem je šířit podložené informace, usilovat o systémové změny a otevírat diskuze o psychice v bezpečném prostředí.

Klesající proočkovanost populace je jedna z hrozeb pro veřejné zdraví

Projekt Medici PRO očkování, který bychom vám chtěli přiblížit jako poslední, vznikl v reakci a snaze řešit problematiku spojenou s vakcinací. Cílem projektu je zvýšit povědomí laické veřejnosti o fungování a důležitosti očkování a podporovat kritické a informované myšlení nejen v oblasti medicíny. Toho se snaží dosáhnout několika způsoby. Jedním z nich je edukace středoškoláků během interaktivních seminářů. Dalším je například tvorba článků a infografik objasňující laické veřejnosti na sociálních sítích princip vakcinace a důležitost proočkovanosti populace.

Přestože jsme vám tímto ukázali pouze malý vzorek neziskových organizací působících ve zdravotnictví, věříme, že představu o šíři záběru, který společně pokrývají, si už hravě zvládnete utvořit sami. A v příštím článku vám přiblížíme, co stálo za vznikem a jak se postupně vyvíjela organizace EMOTER.

Tamara Fořtová, Petr Janota

Odkazy na webové stránky jednotlivých neziskovek:

EMOTER – https://www.emoter.org

Loono – https://www.loono.cz/

Medici na Ulici – https://www.facebook.com/Medicinaulici/

Nevypusť duši – https://nevypustdusi.cz

Medici PRO Očkování – https://www.mediciproockovani.cz