Jak se stát skvělým manažerem aneb Dovednosti, které budete potřebovat na vedoucí pozici

Manažer vs. skvělý manažer

Jsem manažer! To zní hezky a velmi důležitě. Ale co to vlastně znamená? A jak nebýt „jen“ manažer, ale přímo „skvělý“ manažer? Toto slovo se používá ve spoustě významů a v tomto článku se zaměříme na lídra jakožto vedoucího pracovníka, toho, který je zodpovědný za svůj tým a má na starost především vedení lidí a týmu jako celku k úspěchu. 

V praxi se často setkáváme se situací, kdy je na post vedoucího pracovníka povýšen či najat zaměstnanec se skvělými odbornými znalostmi a výbornými pracovními výsledky, bohužel však bez jakéhokoli povědomí o leadershipu, tedy teorii, která nám říká, jak správně lidi vést. Jistě se mezi námi najdou šťastlivci, kteří to zvládnou bez teorie a tým jim funguje „na jedničku“. Jsou to tací, kteří v sobě mají přirozenou autoritu a prostě ví, jak na to. Ale co my ostatní? Jak zapracovat na tom, abychom se stali šéfy oblíbenými a nemuseli se potýkat s demotivovaným, otráveným týmem, kdy nás jeho členové pomlouvají při debatě v kuchyňce? 

Odborné znalosti jsou samozřejmě velmi cenné a bez nich by to nešlo, pojďme se však podívat na dovednosti, které nám pomohou v naší cestě za tím stát se opravdu dobrým manažerem. 

Otevřenost, autentičnost, lidskost

Začněme tím nejjednoduším a zároveň nejtěžším – otevřeností, autentičností a lidskostí. Zde zálěží na tom, jací jsme uvnitř, jakou máme povahu, a tedy z jakého výchozího bodu začínáme zmíněné vlastnosti a dovednosti budovat. V průběhu své praxe, ať už při vedení vlastního týmu či při coachingu nebo řešení problémů jiných manažerů, jsem si uvědomila, že mít ke svým podřízeným lidský přístup, naslouchat jim, na nic si nehrát, snažit se vžít do jejich situace a otevřít se je jedinou cestou, jak navázat kvalitní pracovní vztah. Takový, který je již od začátku založen na důvěře a porozumění a ve kterém se neobjevují strach ani obavy. 

Nebojte se delegovat

A delegovat tak, abychom využili silné stránky jednotlivých lidí z našeho týmu. Nestyďte se za to, že něco neumíte nejlépe, a nebojte se svěřit úkol někomu, kdo přijde s lepším řešením než vy. Ve své pozici nejste proto, abyste byli nejlepší ze všech, nýbrž abyste dovedli tým jako celek k co nejlepšímu výsledku. Pokud delegovat nebudete, členům vašeho týmu budou chybět smysluplné a zajímavé úkoly a vy budete přepracovaní a nepříjemní.

Mějte nadhled a ke změně přistupujte pozitivně 

Lídr musí být připraven na změnu. Změna je synonynem naší doby, přichází neustále a my s ní nesmíme bojovat, ale musíme ji umět využít. Většina lidí nemá změnu ráda, zaměstnancům se líbí mít klid, často nemají chuť učit se nové věci a změna je otravuje a zdržuje. Jste to vy, kdo musí skrze nejistotu a nové okolnosti vidět zářivou budoucnost a jasně směrem k zaměstnancům komunikovat, jak si s novou situací poradit a jak vypadá cíl, ke kterému míříme. Pozor, vyvarujte se tomu, že svým podřízeným nadiktujete, co a jak mají dělat. Popište jim, jaký výsledek od nich očekáváte a nechejte je, ať sami najdou řešení. Vašim úkolem je vyvést je ze zmatku nových okolností a nechuti něco dělat a nasměřovat je k pozitivnímu přístupu a zápalu pro práci.1 

Rozvíjejte členy týmu

V rozvoji doporučuji aplikovat pravidlo 70–20–10, tedy 70 % „on the job“ (učení se prací), 20 % tzv. koučinkmentoring, 10 % vlastní studium. Většina učení a rozvoje by měla probíhat samotným vykonávámím dané práce přímo na pracovišti. Tento rozvoj by pak měl být podpořen koučinkem, případně mentoringem a samostudiem. Právě koučink a mentoring jsou často opomíjenými, ale velmi účinnými nástroji. Využijte sílu koučování a naučte se přejít od direktivního stylu řízení ke stylu manažer = kouč, změníte tím zapojení zaměstnanců i jejich konečné výsledky. A o čem koučink je? O kladení otevřených otázek, naslouchání, vyzývání zaměstnance k růstu a jeho odpovědnosti za vlastní rozvoj.2

Chvalte a oceňujte úspěchy, motivujte

Ocenění je klíčovou dovedností, kterou mnoho manažerů nerado využívá. Přitom se jedná o účinný nástroj, jak zvýšit výkon týmu. Povzneste se nad to, že vás samotné za vaši práci nikdo nepochválí. Nebojte se, že vaše podřízené přechválíte a oni zleniví. V každém z nás dřímá malé dítě a všichni toužíme po tom být za svou práci oceněni – a právě pochvala je jedním z nejlepších motivačních nástrojů pro další kvalitně odvedenou práci. A nezapomínejte, že kromě pochvaly máte k dispozici mnoho dalších skvělých prostředků – ať už jde o malou finanční odměnu, novou rozvojovou příležitost, povýšení, zlepšení pracovních podmínek, zvýšení komplexity svěřené práce, nebo něco dalšího.  

Řešte nedostatečný výkon 

Protipólem pochvaly je řešení nedostatečného výkonu. Jedná se o věc neméně důležitou, jelikož zavírání očí před chybami či nečinností jiných zaměstnanců může rozhodit celý tým. A to ne proto, že kvůli slabému výkonu daného jedince klesá výkon týmu (ostatní to většinou ze začátku dotáhnou za něj a celkově není nic vidět), ale protože neaktivita lídra demotivuje ostatní. Těm, kteří poctivě pracují, se do hlavy velmi rychle dostanou myšlenky typu „proč já bych se namáhal, když on nemusí a nic se mu nestane“. Při řešení nedostatečného výkonu je důležité znát zásady konstruktivní zpětné vazby, správného nastavení cílů a případně i formálního procesu. O tom ale třeba někdy příště…

Umění prodat výsledek týmu

Poslední dovedností, kterou dnes zmíním, je umění prodat výsledek svého týmu. Myslíte si, že když váš tým tvrdě pracuje, chodí rád do práce a má skvělé výsledky, máte vyhráno? Ano, máte. Ale takzvanou třešničkou na dortu je ještě umět to vše prodat. Vychválit svůj tým před vedením, zviditelnit výsledky práce napříč firmou/institucí a využít všech možností, jak dostat práci svého týmu do podvědomí i v externím prostředí – na konferencích, publikací článků, přednáškami, v televizi apod. Vaše cíle nemusí být malé. To vše ale vyžaduje práci navíc, kterou vám vaši zaměstnanci rádi věnují, pokud budou motivovaní a spokojení.

Karolína Gregorová

Zdroje:

  1. Johansen, Bob. Leaders make the future. Berrett-Koehler Publishers, Inc. Oakland, CA. Second edition, 2012. 
  2. Gates, Lisa. Coaching and developing employees. Linkedin learning, National Association of State Boards of Accountancy (NASBA). Released 21.3.2019, available online: https://www.linkedin.com/learning/coaching-and-developing-employees-4/become-a-great-coach-and-leader