Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Mzdy ve zdravotnictví vše co jste potřebovali vědět o příjmech zdravotníků

Doktoři, zaměstnaní v soukromém sektoru, musejí dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy. Ve veřejných nemocnicích jsou placeni podle podrobnější tabulky, kde najdeme stupně, třídy a základní měsíční tarify.

Zaručené mzdy v soukromém zdravotnictví

Lékaři dlouhodobě vedou v tuzemských průzkumech veřejného mínění, pokud jde o prestiž různých profesí. Jsou respektovanější než vědci, učitelé nebo manažeři. V následující tabulce však nepatří do nejvyšší 8., nýbrž do 7. skupiny. Takže v soukromém sektoru (v obchodních společnostech, církevních a nestátních neziskových organizacích) mají zaručenou hrubou mzdu 29 400 Kč měsíčně nebo 174,70 Kč za hodinu.

Takhle rozhodli naši vládní politici, prostřednictvím novelizovaného nařízení č. 567/2006 Sb. Zaručené mzdy jsou zároveň odstupňované podle platových tříd, které vztahujeme na veřejný sektor, kde však dáváme přednost velkorysejší tabulce – vizte další kapitolku.

wdt_ID Skupina (třída) 2023 – Kč/m. 2023 – Kč/h. 2022 – Kč/m. 2022 – Kč/h.
3 1. (1. + 2.) 17300 103,8 16200 16200
4 2. (3. + 4.) 17900 106,5 17900 17900
5 3. (5. + 6.) 19700 117,5 19700 19700
6 4. (7. + 8.) 21800 129,8 21800 21800
7 5. (9. + 10.) 24100 143,3 24100 24100
8 6. (11. + 12.) 26600 158,2 26600 26600
9 7. (13. + 14.) 29400 174,7 29400 29400
10 8. (15. + 16.) 34600 207,6 32400 32400

Platy lékařů ve veřejných institucích

Přejděme do státních nebo krajských a obecních (příspěvkových) organizací. Tady zaměstnanci oficiálně nedostávají mzdy, nýbrž platy, podle novelizovaného vládního nařízení č. 341/2017 Sb. Lékaři zde spadají do 1. až 12. stupně podle předchozí započitatelné praxe, respektive do 11. až 15. třídy podle náročnosti konkrétní práce. Jako průsečík těchto kritérií najdeme základní hrubý měsíční platový tarif, vizte další tabulku. Například: 1. stupeň a 11. třída = 38 980 Kč. Obvykle přibývají ještě příplatky.

Započitatelná praxe samozřejmě zahrnuje profesionální lékařskou práci, případně také vojenskou nebo civilní službu, dále nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Zaměstnavatel rozhodne, zda eventuálně zohlední také zkušenosti z jiného oboru, které však může uznat maximálně ze 2/3 (například 4 ze 6 let).

wdt_ID Stupeň Praxe 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída 16. třída
1 1. stupeň do 1 roku 41.380 46.530 49.580 52.550 55.790
2 2. stupeň do 2 let 42.550 47.810 50.880 53.990 57.350
3 3. stupeň do 4 let 43.800 49.150 52.260 55.500 58.970
4 4. stupeň do 6 let 45.040 50.510 53.680 57.020 60.670
5 5. stupeň do 9 let 46.370 51.940 55.160 58.640 62.380
6 6. stupeň do 12 let 47.740 53.430 56.670 60.310 64.170
7 7. stupeň do 15 let 49.170 54.970 58.330 62.030 66.050
8 8. stupeň do 19 let 50.660 56.560 59.940 63.850 68.010
9 9. stupeň do 23 let 52.180 58.210 61.670 65.710 70.010
10 10. stupeň do 27 let 53.760 59.940 63.460 67.630 72.100
11 11. stupeň do 32 let 55.430 61.740 65.300 69.650 74.270
12 12. stupeň nad 32 let 57.130 63.580 67.230 71.700 76.540

Lékařská práce, rozdělená podle obtížnosti

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Lékařská posudková a revizní činnost.“

11. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
12. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
13. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
 3. Samostatná preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 4. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
 5. Lékařská posudková a revizní činnost.
14. platová třída
 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče v příslušném specializovaném oboru spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
15. platová třída
 1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Průměrné výplaty tuzemských lékařů

Nyní srovnejme všechny doktory dohromady, nehledě na rozdíly mezi soukromým a veřejným pracovištěm. Český statistický úřad spočítal, že nejvyšší výplaty dostávají specialisté, následují praktici, zubařiveterináři.

V poslední tabulce uvádíme vždycky dvě střední hodnoty: průměr (celkové mzdové prostředky vydělíme počtem jejich příjemců) a medián (prostřední číslo v pomyslné vzestupné nebo sestupné řadě) v Kč. Přitom srovnáváme specializace, ale také pohlaví (muže a ženy) a průměrnou pracovní dobu (zaplacené hodiny za měsíc). Variační koeficient v jednotlivých specializacích vyjadřuje příjmové rozdíly (0 = rovnostářství, 1 = velké rozpětí). Platy lékařů jsou vyšší než průměrná celostátní mzda.

wdt_ID PROFESE PRŮMĚR muži ženy HODINY muži ženy MEDIÁN
1 Praktičtí 54.861 61.719 51.177 181,1 182,4 180,4 44.622
2 Specialisté 90.541 99.975 81.849 187,1 189,3 185,1 84.883
3 Veterinární 44.637 47.353 43.301 172,9 176,5 171,1 43.683
4 Zubní 51.598 56.108 47.611 175,2 173,7 176,4 41.037